Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad? Christine Tidåsen

Christine Tidåsen

Namn: Christine Tidåsen

Titel/tjänst: Universitetslektor, filosofie doktor

Universitet/högskola/organisation: Linnéuniversitetet

Institution/avdelning: Ekonomihögskolan

E-postadress: christine.tidasen[at]lnu.se

Webbsida: www.lnu.se

Aktuella projekt:
  1. Generationsskiften i familjeföretag: En longitudinell studie som började 1995 och som fokuserar på hur nätverk transformeras och affärsrelationer transfereras under successioner. Avhandlingen presenterade 2009, men projektet fortgår.
  2. Socialt entreprenörskap. Tre olika fall studeras.
  3. Marknadsföring med små medel för små företag.
  4. Att undervisa i entreprenörskap.
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
  • 2009 Successions in Medium Sized Family Firms. An empirical study on network transformation in triads. Konferenspaper i Hasselt på Familjeföretagskonferens.
  • 2004 Peer Teaching – a way to enhance learning on EBD. Council for Higher Education in Sweden project nr 111/G02.
  • 2001 Successions in Family Businesses – How to conquer and build up new business relationships. EGOS-konferensen i Lyon 5-7 juli 2001.
  • 2000 Succession in Family Businesses – The Transformation of Networks in Family Firms during Successions. Nordic Ph.D Conference on Business Studies i Århus, juni 2000.
  • Johannisson, B & Halvarsson, D & Lövstål, E & Tidåsen, C 1998. Learning Synergies on the University and Community Border - Business Students in Dialogue with New Starters. 10th Nordic Conference Växjö.
Publicerat, böcker/rapporter:
  • 2012 Socialt kapital i generationsskiften. Kapitel i antologin Familjeföretagande: affärer och känslor (Brundin, Johansson, Johannisson, Melin och Nordqvist red) SNS Förlag.

Avhandlingstitel:
2009 Att ta över pappas bolag. En studie av transformation i triader under generationsskiften i familjeföretag Doktorsavhandling vid Växjö universitet.  (ESBRIs artikel om avhandlingen)

Nyckelord:
Familjeföretag. Entreprenörskap. Nätverk. Relationer. Socialt kapital. Identitet. Generationsskiften. Marknadsföring.

 
Mest lästa artiklar nu