Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Hans Gelter

Namn: Hans Gelter

Titel/tjänst: Biträdande professor, docent upplevelseproduktion

Universitet/högskola/organisation: Luleå tekniska universitet

Institution/avdelning: Institutionen för konst, kommunikation och lärande

E-postadress: Hans.Gelter[at]ltu.se

Webbsida: www.ltu.se/org/kkl/Avdelningar/Medier-ljudteknik-och-upple...

Nyckelord:
Upplevelseproduktion. Turism. produktutveckling.

 
Mest lästa artiklar nu