Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatEftersom dessa individer ofta är impulsiva kan entreprenörskap vara ett passande yrkesval
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Vem gör vad? Marcus Holgersson

Marcus Holgersson

Namn: Marcus Holgersson

Titel/tjänst: Teknologie doktor

Universitet/högskola/organisation: Chalmers tekniska högskola

Institution/avdelning: Teknikens ekonomi och organisation

E-postadress: marhol[at]chalmers.se

Webbsida: www.chalmers.se/sv/Personal/Sidor/marcus-holgersson.aspx

Avhandlingstitel:
Innovation and Intellectual Property: Strategic IP Management and Economics of Technology  (ESBRIs artikel om avhandlingen)

Licentiatuppsatstitel:
Intellectual Property Strategies and Innovation: Causes and Consequences for Firms and Nations  (ESBRIs artikel om licentiatuppsatsen)

Nyckelord:
Intellectual property. Patent. Technology management. Innovation economics.

 
Mest lästa artiklar nu