Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatUtmärkande för KIE-företag är att de i stor utsträckning är beroende av personal med hög utbildning
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Vem gör vad? Marcus Holgersson

Marcus Holgersson

Namn: Marcus Holgersson

Titel/tjänst: Teknologie doktor

Universitet/högskola/organisation: Chalmers tekniska högskola

Institution/avdelning: Teknikens ekonomi och organisation

E-postadress: marhol[at]chalmers.se

Webbsida: www.chalmers.se/sv/Personal/Sidor/marcus-holgersson.aspx

Avhandlingstitel:
Innovation and Intellectual Property: Strategic IP Management and Economics of Technology  (ESBRIs artikel om avhandlingen)

Licentiatuppsatstitel:
Intellectual Property Strategies and Innovation: Causes and Consequences for Firms and Nations  (ESBRIs artikel om licentiatuppsatsen)

Nyckelord:
Intellectual property. Patent. Technology management. Innovation economics.

 
Mest lästa artiklar nu