Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad? Linda Höglund

Linda Höglund

Namn: Linda Höglund

Titel/tjänst: Fil dr/universitetslektor

Universitet/högskola/organisation: Stockholms universitet/Örebro universitet

Institution/avdelning: Företagsekonomiska institutionen/Handelshögskolan

E-postadress: lih[at]fek.su.se, linda.hoglund[at]oru.se

Aktuella projekt:
 1. Strategier och strategigenomförande inom statliga myndigheter där bl.a. strategisk styrning studeras i relation till entreprenöriella processer. Projektet är ett samarbete mellan Trafikverket och Akademin för ekonomistyrning i staten (AES). Stockholms universitet, företagsekonomiska institutionen. (2013- )
 2. Robotdalen ett samverkansinitiativ (mellan Mälardalens Högskola, Örebro universitet, regionförbund, länsstyrelser, Vinnova och företagsrepresentanter som ABB, Atlas Copco, Volvo m.fl.)för komersialisering av idéer inom robotik bl.a. via start av företag. En studie av det strategiska arbetet och entreprenöriella processer i Robotdalen genomförs. Stockholms universitet, företagsekonomiska institutionen. (2013- )
 3. OMAC - Organizing Management Accounting & Control. Stockholms universitet/SCORE Handelshögskolan.
 4. PRIME - Program for Research in Marketing and Entrepreneurship. Örebro universitet, Handelshögskolan.
Tidigare projekt:
 1. Skrev en avhandling om Strategiskt Entreprenörskap som jag disputerade på i april 2013.
  Örebro universitet, Handelshögskolan.
 2. Den kompetenta arbetsplatsen. FAS – Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap i samverkan med Mälardalens högskola, Ekonomihögskolan/HST.
 3. Inkubationsprocessen i 8 universitet och högskolor. SISP (Swedish Incubators and Science Parks) i samarbete med Mälardalens högskola, Ekonomihögskolan/HST.
 4. Mångkultur i statlig och kommunal verksamhet. Västmanlandsmusiken och Teater Västmanland i samarbete med Mälardalens högskola, Ekonomihögskolan/HST.
 5. TIPTOP (Technical Transfer and Innovative Process with Triple Helix): forskningsutredare. Projektledare: Claes Tegerstrand. Mälardalens högskola, Ekonomihögskolan/HST.
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
 • Höglund, L., Holmgren Caicedo, M. & Mårtensson, M. (2013). And now LEAN: discursive practices and their consequences in two organizations. To be presented at the 22nd Nordic Academy of Management Conference. Reykjavík, 21-23 August 2013.
 • Höglund, L. & Sundström, A. (2011). Doings in Strategic Entrepreneurship. 21st Nordic Academy of Management Conference. Stockholm, 20-24 August 2011.
 • Höglund, L (2008). Affinities in Corporate Entrepreneurship – a Literature Review. The UIC International Research Symposium on Marketing and Entrepreneurship.
Publicerat, böcker/rapporter:
 • Höglund, L. (2013). Discursive Practices in Strategic Entrepreneurship. Discourses and repertoires in two firms. Dissertation in Business no. 5, School of Business, Örebro University,
 • Höglund, L.M.H (2011). Studies in Industrial Renewal: Coping with Changing Contexts. In Segelod, E., Berglund, K., Bjurström, E., Dahlquist, E., Hallén, L., and Johanson, U. [eds.]. Printed by Mälardalen University, Eskilstuna-Västerås, Sweden.
 • Höglund, L (2007). The incubator process in 8 Swedish Universities. SISP (Swedish Incubators and Science Parks) and Mälardalen University. Report.
 • Höglund, L (2007). TIPTOP an Example of: Initiating Partnership and Organization of External Founding and Research Collaboration. Evaluation of the research project TIPTOP (Technical Transfer and Innovative Process with Triple Helix) on Mälardalen University. Report.
 • Höglund, L (2007). Kartläggning av lärande- och kompetensfrågor i arbetslivet: En studie av publicerade avhandlingar mellan 2003 – 2007. Rapport för FAS.

Avhandlingstitel:
Discursive Practices in Strategic Entrepreneurship. Discourses and repertoires in two firms.  (ESBRIs artikel om avhandlingen)

Nyckelord:
entreprenörskap. strategi. entreprenöriella processer. strategiska processer. innovation. verksamhetsstyrning. stora företag. statliga myndigheter. diskurser. entreprenöriell.

 
Mest lästa artiklar nu