Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad? Magnus Lodefalk

Magnus Lodefalk

Namn: Magnus Lodefalk

Titel/tjänst: Ämnesråd och forskare

Universitet/högskola/organisation: Kommerskollegium och Örebro universitet

Institution/avdelning: Enheten för internationell handelsutveckling/Handelshögskolan vid Örebro universitet

E-postadress: mlodefalk[at]gmail.com

Webbsida: www.oru.se/hh/magnus_lodefalk/

Aktuella projekt:
  1. Utländsk erfarenhet och företagens internationalisering
  2. Tjänstefieringen av svenskt näringsliv
Tidigare projekt:
  1. Mångfald och företagens handel, Tillväxtverket (2011)
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
  • Lodefalk, M. (2013), “The Role of Services for Manufacturing Firm Exports”, Review of World Economics/Weltwirtschaftliches Archiv, forthcoming.
  • Lodefalk, M. (2013), "Servicification of manufacturing – evidence from Sweden", International Journal of Economics and Business Research, vol. 6, no. 1.
  • Hatzigeorgiou A and M Lodefalk (2012), "Utlandsfödda främjar företagens utrikeshandel", Ekonomisk debatt, Vol. 40, no. 5.
  • Kinnman S and M Lodefalk (2007), “What is at Stake in the Doha Round?”, The World Economy, vol. 30, no. 8.
Publicerat, böcker/rapporter:
  • (2011) (med A Hatzigeorgiou): Mångfald och internationalisering – Utlandsfödda personer bidrar till internationalisering av svenska företag (Diversity and internationalisation – , Report to the Swedish Agency for Economic and Regional Growth.
  • (2010): Servicification of Swedish manufacturing, Report 2010:1, National Board of Trade.

Avhandlingstitel:
Tackling Barriers to Firm Trade: Liberalisation, Migration, and Servicification  (ESBRIs artikel om avhandlingen)

Nyckelord:
Firm trade. Servicification. Services. Networks. Trust. Information. Offshoring. Diversity. Trade barriers. Trade liberalization.

Övriga meriter och information:
Se min hemsida: http://www.oru.se/hh/magnus_lodefalk/

 
Mest lästa artiklar nu