Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatPå omslaget har vi ett riktigt stjärnskott till forskare (jag säger inte vem!)
Läs Åses inlägg på esbribloggen
Vem gör vad? Magnus Lodefalk

Magnus Lodefalk

Namn: Magnus Lodefalk

Titel/tjänst: Ämnesråd och forskare

Universitet/högskola/organisation: Kommerskollegium och Örebro universitet

Institution/avdelning: Enheten för internationell handelsutveckling/Handelshögskolan vid Örebro universitet

E-postadress: mlodefalk[at]gmail.com

Webbsida: www.oru.se/hh/magnus_lodefalk/

Aktuella projekt:
  1. Utländsk erfarenhet och företagens internationalisering
  2. Tjänstefieringen av svenskt näringsliv
Tidigare projekt:
  1. Mångfald och företagens handel, Tillväxtverket (2011)
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
  • Lodefalk, M. (2013), “The Role of Services for Manufacturing Firm Exports”, Review of World Economics/Weltwirtschaftliches Archiv, forthcoming.
  • Lodefalk, M. (2013), "Servicification of manufacturing – evidence from Sweden", International Journal of Economics and Business Research, vol. 6, no. 1.
  • Hatzigeorgiou A and M Lodefalk (2012), "Utlandsfödda främjar företagens utrikeshandel", Ekonomisk debatt, Vol. 40, no. 5.
  • Kinnman S and M Lodefalk (2007), “What is at Stake in the Doha Round?”, The World Economy, vol. 30, no. 8.
Publicerat, böcker/rapporter:
  • (2011) (med A Hatzigeorgiou): Mångfald och internationalisering – Utlandsfödda personer bidrar till internationalisering av svenska företag (Diversity and internationalisation – , Report to the Swedish Agency for Economic and Regional Growth.
  • (2010): Servicification of Swedish manufacturing, Report 2010:1, National Board of Trade.

Avhandlingstitel:
Tackling Barriers to Firm Trade: Liberalisation, Migration, and Servicification  (ESBRIs artikel om avhandlingen)

Nyckelord:
Firm trade. Servicification. Services. Networks. Trust. Information. Offshoring. Diversity. Trade barriers. Trade liberalization.

Övriga meriter och information:
Se min hemsida: http://www.oru.se/hh/magnus_lodefalk/

 
Mest lästa artiklar nu