Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad? Anna Yström

Anna Yström

Namn: Anna Yström

Titel/tjänst: Forskarassistent

Universitet/högskola/organisation: Chalmers tekniska högskola

Institution/avdelning: Teknikens ekonomi och organisation

E-postadress: anna.ystrom[at]chalmers.se

Webbsida: www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/anna-ystrom.aspx

Avhandlingstitel:
Managerial Practices for Open Innovation Collaboration: Authoring the spaces "in-between"  (ESBRIs artikel om avhandlingen)

Nyckelord:
öppen innovation. inter-organisatoriskt samarbete. innovation. ledarskap.

 
Mest lästa artiklar nu