Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad? Börje Boers

Börje Boers

Namn: Börje Boers

Titel/tjänst: PhD, Universitetslektor

Universitet/högskola/organisation: Högskolan i Skövde

Institution/avdelning: Institutionen för Handel och Företagande

E-postadress: borje.boers[at]his.se

Webbsida: his.se

Aktuella projekt:
  1. Riskkapitalbolag och familjeföretag
  2. Grundarens arv: Exit och psykologiskt ägarskap
  3. Handel i småstäder (Skaraborg)
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
  • Boers, B. (2016). Go East! How family businesses choose markets and entry modes when internationalising. International Journal of Globalisation and Small Business, 8 (4), pp. 333-354.
  • Ljungkvist, T. and Boers, B. (2016). Structural crisis? Regional culture and resilience in family business-dominated regions in Sweden. Journal of Enterprising Communities,10 (4), pp. 425-446.
  • Boers, B., Ljungkvist, T., Brunninge, O. (Forthcoming). Going private: Why family controlled companies decide to leave the stock-exchange. Journal of Family Business Strategy, 34(2).
Publicerat, böcker/rapporter:
  • Boers, B. and M. Nordqvist (2012). Understanding Hybrid Identity Organizations: The Case of Publicly Listed Family Businesses. In: Casrud, A. and Brännback, M. Understanding Family Businesses Undiscovered Approaches, Unique Perspectives, and Neglected Topics. New York, Springer. 15: 251-270.
  • Melin, L., Nordqvist, M. and B. Boers (2012) “Familjeföretagets bolagsstyrning “, i Brundin, Johansson, Johannisson, Melin, Nordqvist (red.) ”Familjeföretagande: Affärer och känslor”, Stockholm: SNS Förlag.

Avhandlingstitel:
Boers, B. (2013). Organizational identity construction in family businesses: A dualities perspective. JIBS Dissertation Series Nr. 91  (ESBRIs artikel om avhandlingen)

Nyckelord:
familjeföretag. organisationsidentitet. Regional kultur.