Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Emma Axelsson

Namn: Emma Axelsson

Titel/tjänst: PhD

Universitet/högskola/organisation: Karlstads universitet

Institution/avdelning: Service Research Center (CTF)

E-postadress: emma.axelsson[at]kau.se

Aktuella projekt:
  1. Business models and business model change/innovation. Close cooperation with industry. Empirical research.

Nyckelord:
Business models. Business model innovation.