Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Daniel Ljungberg

Namn: Daniel Ljungberg

Titel/tjänst: Docent, universitetslektor

Universitet/högskola/organisation: Göteborgs universitet

Institution/avdelning: Institutionen för ekonomi och samhälle, Handelshögskolan

E-postadress: daniel.ljungbeg[at]gu.se

Avhandlingstitel:
Exploring the black box of academia: University positioning, firm inventiveness and academic opportunities 

Nyckelord:
academic patenting. university-industry interaction. economics of universities.