Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad? Kristina Westermark

Kristina Westermark

Namn: Kristina Westermark

Titel/tjänst: Doktor/Forskare

Universitet/högskola/organisation: Stockholms universitet

E-postadress: kristina.westermark[at]humangeo.su.se

Aktuella projekt:
  1. "Små kommuner och stora företag - betydelsen av kommunala strategier för regional ekonomisk hållbarhet" (finansierat av VR). Sedan mitten av 1970-talet har den ekonomiska strukturomvandlingen från industrisamhället till tjänstesamhället inneburit många nedläggningar av stora arbetsplatser inom tillverkningsindustrin. Om detta sker i mindre kommuner och på platser utanför storstadsregioner kan det få omfattande effekter på möjligheter till sysselsättning i regioner.

    I detta projekt ställer vi frågan om kommuners relationer och agerande i relation till sådana stora (och ofta multinationella) arbetsgivare har en betydelse för regional ekonomisk hållbarhet och tillväxt. Har kommunen en roll och möjlighet att påverka på vilket sätt resurser från stora företag kommer lokalsamhället och regionen till del? Den fråga vi söker svar på är hur denna interaktion påverkar vilka resurser som kommer kommunen och regionen till del och därigenom påverkar den ekonomiska hållbarheten.
Tidigare projekt:
  1. "Proximity and Learning in Internationalisation – small Swedish IT firms in India" (doktorsavhandling) handlar om hur små svenska IT-företag kan skapa närhet mellan Sverige och Indien och arbeta tillsammans även på avancerade projekt. Studien visar hur social kompetens är viktigare än bandbredd. Men studien visar även på, och analyserar varför, det fungerat mindre bra för vissa företag. Det företag som det gått bäst för har genom en kombination av passionerade individer, tillfälliga möten ansikte mot ansikte och teknologi utvecklat ett framgångsrikt sätt att arbeta ihop över avstånd.

Avhandlingstitel:
Proximity and Learning in Internationalisation – small Swedish IT firms in India (Westermark, 2013)  (ESBRIs artikel om avhandlingen)

Nyckelord:
Internationalisering. Närhet. Inlärning. communities of practice. Indien. Sverige. Service. IT. småföretag.

 
Mest lästa artiklar nu