Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatVad som gör en bra ledare är förmågan att lära sig av sina misslyckanden och agera utifrån de erfarenheterna
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Vem gör vad? Helena Sagar

Helena Sagar

Namn: Helena Sagar

Titel/tjänst: Fil Dr/lektor och lärare i NO/Tk

Universitet/högskola/organisation: Kungsbacka kommun

E-postadress: helena.sagar[at]kungsbacka.se

Aktuella projekt:
 1. FINLIR. ForskningsInitiera(n)de Lärare I Realiteten. Assisterar lärare i kommunen i att skapa evidens i form av beprövad erfarenhet. Arbetar med lärare hela vägen från förskolan och upp till åk 9 i grundskolan. Exempel är hur lärare bemöter och skapar relation med barnen i förskolan och hur elever i åk 8 och 9 svarar på en förändrad undervisning i matematik; flipped classroom.
 2. FIKA. Forskning I KungsbackA. Samordnar ett nätverk för all personal, inom Förvaltningen för Förskola och Grundskola, som är intresserade av forskningsfrågor och evidensbasering i sin praktik.
 3. Design-baserat utvecklingsarbete i undervisningspraktiken och forskningsstudie kring pedagogiskt entreprenörskap i olika ämnen - vilka är effekterna på kunskapsresultaten? Samverkar med Frode Olav Haara och Eirik Sörnes Jenssen vid Högskolan på Västlandet i Norge, samt Rikke Möller Johannesen vid VIA University College i Danmark samt 8 grundskolor i Sverige, Norge och Danmark.
 4. Projektledare på Kullaviksskolan för ett 3-årigt kompetensutvecklingsprogram om värdeskapande lärande med Me Analytics AB (Christer Westlund, Carin Sävetun och Martin Lackéus). Alla lärare på Kullaviksskolan skapar VL-uppgifter för eleverna och får formativ bedömning i real-tid av undervisningen via ett digitalt hjälpmedel; Loop Me. Effekten av programmet kommer att mätas i en forskningsstudie av Martin Lackéus, Carin Sävetun och Helena Sagar.
 5. Forskningsstudie tillsammans med Maria Svensson, GU, om förskolelärares förståelse och användning av tekniska begrepp i verksamheten och undervisningen. Praktiknära forskning med lärarna som medforskare.
Tidigare projekt:
 1. Doktorsavhandling om Teacher Change in Relation to Professional Development in Entrepreneurial Learning.
 2. Entreprenurship360. Författat och publicerat en av 5 forskningsbaserade temaartiklar för Entrepreneurship360 (OECD och EC). Medverkat i workshops inom projektet. http://www.oecd.org/site/entrepreneurship360/
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
 • Sagar, H., Pendrill, A-M. & Wallin, A. (2012). Teachers’ Perceived Requirements for Collaborating with the Surrounding World. NorDiNa, 8(3), 227-243.
  https://www.journals.uio.no/index.php/nordina/article/view/530
 • Sagar, H. & Mehli, H. (2013). Expanding Teachers’ Competences in Authentic and Entrepreneurial Teaching Issues in Science and Technology - an Investigation of two Approaches. NorDiNa, 9(2), 171-186.
  https://www.journals.uio.no/index.php/nordina/article/view/555
 • Sagar, H. (2013). Teacher Change in Relation to Professional Development in Entrepreneurial Learning. Doctoral Thesis, University of Gothenburg. Bohus: Ale Tryckteam. http://hdl.handle.net/2077/34375
 • Entrepreneurial Schools Part 2 - Entrepreneurial Learning Environments and a Changed Role for Teachers. OECD. http://www.oecd.org/cfe/leed/Entrepreneurial-School-pt2.pdf

Avhandlingstitel:
Sagar, H. (2013). Teacher Change in Relation to Professional Development in Entrepreneurial Learning. Doctoral Thesis, University of Gothenburg. Bohus: Ale Tryckteam. http://hdl.handle.net/2077/34375  (ESBRIs artikel om avhandlingen)

Nyckelord:
entreprenöriellt lärande. autentiskt lärande. Samverkan skola arbetsliv SSA. NO-undervisning. teknikundervisning. beprövad erfarenhet. praktiknära forskning. evidensbaserad praktik.

Övriga meriter och information:
Forskning inom industriell genteknik, Genencor International, South San Francisco, CA, USA. 1988-1994
Företagsamt lärande. Skolutvecklingsprojekt inom Region Halland. 2006-2009
Kompletterande svenskundervisning, New Delhi, Indien. 1998-2000

 
Mest lästa artiklar nu