Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad? Helena Sagar

Helena Sagar

Namn: Helena Sagar

Titel/tjänst: Fil Dr/lektor och lärare i NO/Tk

Universitet/högskola/organisation: Kungsbacka kommun

E-postadress: helena.sagar[at]kungsbacka.se

Aktuella projekt:
 1. FINLIR. ForskningsInitiera(n)de Lärare I Realiteten. Assisterar lärare i kommunen i att skapa evidens i form av beprövad erfarenhet. Arbetar med lärare hela vägen från förskolan och upp till åk 9 i grundskolan. Exempel är hur lärare bemöter och skapar relation med barnen i förskolan och hur elever i åk 8 och 9 svarar på en förändrad undervisning i matematik; flipped classroom.
 2. FIKA. Forskning I KungsbackA. Samordnar ett nätverk för all personal, inom Förvaltningen för Förskola och Grundskola, som är intresserade av forskningsfrågor och evidensbasering i sin praktik.
 3. Design-baserat utvecklingsarbete i undervisningspraktiken och forskningsstudie kring pedagogiskt entreprenörskap i olika ämnen - vilka är effekterna på kunskapsresultaten? Samverkar med Frode Olav Haara och Eirik Sörnes Jenssen vid Högskolan på Västlandet i Norge, samt Rikke Möller Johannesen vid VIA University College i Danmark samt 8 grundskolor i Sverige, Norge och Danmark.
 4. Projektledare på Kullaviksskolan för ett 3-årigt kompetensutvecklingsprogram om värdeskapande lärande med Me Analytics AB (Christer Westlund, Carin Sävetun och Martin Lackéus). Alla lärare på Kullaviksskolan skapar VL-uppgifter för eleverna och får formativ bedömning i real-tid av undervisningen via ett digitalt hjälpmedel; Loop Me. Effekten av programmet kommer att mätas i en forskningsstudie av Martin Lackéus, Carin Sävetun och Helena Sagar.
 5. Forskningsstudie tillsammans med Maria Svensson, GU, om förskolelärares förståelse och användning av tekniska begrepp i verksamheten och undervisningen. Praktiknära forskning med lärarna som medforskare.
Tidigare projekt:
 1. Doktorsavhandling om Teacher Change in Relation to Professional Development in Entrepreneurial Learning.
 2. Entreprenurship360. Författat och publicerat en av 5 forskningsbaserade temaartiklar för Entrepreneurship360 (OECD och EC). Medverkat i workshops inom projektet. http://www.oecd.org/site/entrepreneurship360/
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
 • Sagar, H., Pendrill, A-M. & Wallin, A. (2012). Teachers’ Perceived Requirements for Collaborating with the Surrounding World. NorDiNa, 8(3), 227-243.
  https://www.journals.uio.no/index.php/nordina/article/view/530
 • Sagar, H. & Mehli, H. (2013). Expanding Teachers’ Competences in Authentic and Entrepreneurial Teaching Issues in Science and Technology - an Investigation of two Approaches. NorDiNa, 9(2), 171-186.
  https://www.journals.uio.no/index.php/nordina/article/view/555
 • Sagar, H. (2013). Teacher Change in Relation to Professional Development in Entrepreneurial Learning. Doctoral Thesis, University of Gothenburg. Bohus: Ale Tryckteam. http://hdl.handle.net/2077/34375
 • Entrepreneurial Schools Part 2 - Entrepreneurial Learning Environments and a Changed Role for Teachers. OECD. http://www.oecd.org/cfe/leed/Entrepreneurial-School-pt2.pdf

Avhandlingstitel:
Sagar, H. (2013). Teacher Change in Relation to Professional Development in Entrepreneurial Learning. Doctoral Thesis, University of Gothenburg. Bohus: Ale Tryckteam. http://hdl.handle.net/2077/34375  (ESBRIs artikel om avhandlingen)

Nyckelord:
entreprenöriellt lärande. autentiskt lärande. Samverkan skola arbetsliv SSA. NO-undervisning. teknikundervisning. beprövad erfarenhet. praktiknära forskning. evidensbaserad praktik.

Övriga meriter och information:
Forskning inom industriell genteknik, Genencor International, South San Francisco, CA, USA. 1988-1994
Företagsamt lärande. Skolutvecklingsprojekt inom Region Halland. 2006-2009
Kompletterande svenskundervisning, New Delhi, Indien. 1998-2000