Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Ethan Gifford

Namn: Ethan Gifford

Titel/tjänst: Doktorand

Universitet/högskola/organisation: Göteborgs universitet

Institution/avdelning: Institutionen för ekonomi och samhälle: Institutet för innovation och entreprenörskap

E-postadress: ethan.gifford[at]gu.se

Webbsida: es.handels.gu.se/avdelningar/institutet-for-innovation-och...

Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
  • (2015): "Openness and innovation in new small and micro-firms: A study of entrepreneurial firms' external search processes". Presented at DRUID Academy, Rebild Bakker, Denmark, January 19-21, 2015.
  • (2015)(med Ljungberg, D., and McKelvey, M.): "To what extent do external sources of knowledge affect the innovative performance of knowledge intensive entrepreneurial firms? The effects of depth and breadth of openness on manufacturing and service innovations". Presented at DRUID15, Rome, Italy, June 15-17, 2015.
Publicerat, böcker/rapporter:
  • (med Holgersson, M., McKelvey, M. and Bagchi-Sen, S.) "Tapping into Western Technologies by Chinese Multinationals: Huawei and Geely in Sweden". I Maureen McKelvey and Sharmista Bagchi-Sen (eds.): Innovation Spaces in Asia: Entrepreneurs, Multinational Enterprises, and Policy.Edward Elgar Publishers: Cheltenham.
  • Bokkapitel: (med McKelvey, M. and Zaring, O.) "Tillståndet för utbildningar i entreprenörskap vid Sveriges lärosäten: en lägesrapport". I Maureen McKelvey and Olof Zaring (eds.): Sveriges Entreprenöriella Ekosystem. ESBRI: Stockholm.

Avhandlingstitel:
Skriver på avhandling inom innovation och entreprenörskap: Kunskapsintensitet i Entreprenörskap - En kvantitativ studie av kunskap, innovation och prestanda i entreprenöriella företag (engelsk titel: Exploring Knowledge Intensity in Entrepreneurship) 

Nyckelord:
entreprenörskap. kunskapsintensitet. innovation. search. external knowledge sources. knowledge intensity.