Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Cecilia Dalborg

Namn: Cecilia Dalborg

Titel/tjänst: Lektor företagsekonomi

Universitet/högskola/organisation: Mittuniversitetet i Östersund

Institution/avdelning: Adelningen för ekonomivetenskap och juridik

E-postadress: cecilia.dalborg[at]miun.se

Aktuella projekt:
 1. Söker under våren projekt inom entreprenörskap: Hållbar näringslivsutveckling, innovationer och samhällsentreprenörskap
Tidigare projekt:
 1. Kvinnelige vekstentreprenører – et verdiskapingspotensial
  Projektet riktade sig till företagande kvinnor i Sverige och Norge som förväntades ha en outnyttjad tillväxtpotential. Samarbetspartners var Mittuniversitetet, Høgskolen i Nord-Trøndelag, Trøndelag Forskning og Utvikling samt NTNU senter för entreprenörskap. Projektet, som pågick i tre år (2010-2013), syftade till att stärka och utveckla kvinnors entreprenörskap, främst i regionen Jämtland /Tröndelag.
 2. Samhällsentreprenörskap och Sociala innovationer (2013-2014), förstudie till det projekt som planeras under 2015.
 3. Arena för hållbar innovativ småföretagsutveckling (2006-2007.
 4. Entreprenörskap ledarskap och affärsutveckling (2003).
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
 • Dalborg, C. (2015). "The lifecycle in women owned businesses: from a qualitative growth perspective". International Journal of Gender and Entrepreneurship, Vol 7, No 2.

 • Dalborg, C., von Friedrichs, Y. & Wincent, J. (2015). "Risk perception matters: why women's passion may not lead to a business start-up". International Journal of Gender and Entrepreneurship, Vol 7, No 1.

 • Dalborg, C. & Wincent, J. (2014). "The idea is not enough: The role of self-efficacy in mediating the relationship between pull entrepreneurship and founder passion – a research note". International Small Business Journal, doi: 10.1177/0266242614543336.
 • Dalborg, C., von Friedrichs, Y. & Wincent, J. (2012). "Beyond the numbers: qualitative growth in women's businesses". International Journal of Gender and Entrepreneurship, Vol 4, No 3, s. 289-315.
 • von Friedrichs, Y. & Dalborg, C. (2013). "Gender equal entrepreneurship - prerequisite for regional competitiveness and innovativeness". Conference paper for the 22nd Nordic Academy of Management conference 2013, “On Practice and Knowledge Eruptions”, University of Iceland Reykjavik, 21-23 August, 2013.
Publicerat, böcker/rapporter:
 • Dalborg, C. (2013). Tillväxt i kvinnors företag. I Kvinnors företag och företagande kvinnor: Tillväxtentreprenörer i Skandinavien. Trondheim: Akademika forlag, s. 89-108.

 • Dalborg, C. & Rennemo, Ø. (2013). Betydelsen av kreativitet i kvinnors företagande. I Kvinnors företag och företagande kvinnor: Tillväxtentreprenörer i Skandinavien. Trondheim: Akademika forlag, s. 137-154.
 • von Friedrichs Grängsjö, Y. , Dalborg, C. , Asproth, V. & Nyström, C. A. (2007). Arena för hållbar innovativ småföretagsutveckling-Samverkande i handling mellan akademi, företag och offentlig sektor. Jönköping : Högskolan i Jönköping (Science, university and society 2007:5)Avhandlingstitel:
Dalborg, C. (2014). Gamla villfarelser och nya verkligheter?: En studie om föreställningar och förutsättningar för entreprenörskap. (Sammanläggning) Östersund: Mittuniversitetet, 2014
Mid Sweden University doctoral thesis: 199  (ESBRIs artikel om avhandlingen)

Nyckelord:
Entreprenörskap. Tillväxt. Företagande kvinnor. Passion. Risk. Självtillit.

 
Mest lästa artiklar nu