Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Staffan Albinsson

Namn: Staffan Albinsson

Titel/tjänst: universitetslektor

Universitet/högskola/organisation: Göteborgs universitet

Institution/avdelning: Institutionen för ekonomi och samhälle, Institutet för innovation och entreprenörskap

E-postadress: staffan.albinsson[at]gu.se

Webbsida: www.gu.se/omuniversitetet/personal/?userId=xalbst&departme...

Aktuella projekt:
 1. Konstnären som entreprenör

  Mitt projekt handlar om konstnärers - än så länge musikskapares - förhållande till begreppet "entreprenör". Arbetar de entreprenöriellt? Hur? Är de motvilliga entreprenörer? Studien är inte primärt fokuserad på konstnären som företagare utan på hennes arbetsmetoder. Projektet finansieras av Bromanska stiftelsen för forskning och företagande
 2. Nationaloperornas ekonomiska historia

  Ett långsiktigare forskningsfält är nationaloperornas ekonomiska historia. För närvarande är lönerna i fokus. Många av de konstnärliga yrkena har varit desamma under flera hundra år vilket gör dem unika i jämförelse med de flesta andra yrken. Tonsättarnas arvoden är exempel på en slags entreprenörsersättning inom konstnärligt skapande.
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
 • (2014): “A Costly Glass of Water: The Bourget v. Morel case in Parisian courts 1847-1849”, Svensk tidskrift för musikforskning / Swedish Journal of Music Research vol 96:2, finns på http://musikforskning.se/stm-sjm/node/30
 • (2013): ”Sound Earnings? The Income Structure of Swedish Composers 1990–2009, Review of Economic Research on Copyright Issues, vol 10:1, finns på http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2305550
 • (2013): ”The Resilience of Music Copyrights”, Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research, vol 5, kan läsas på nätet:
  http://www.cultureunbound.ep.liu.se/v5/a25/cu13v5a25.pdf
 • (2013): ”The Advent of Performing Rights in Europe”, Music & Politics, vol 6:2, kan läsas på nätet: http://dx.doi.org/10.3998/mp.9460447.0006.204
 • (2012): ”Swings and roundabouts: Swedish music copyrights 1980–2009”, Journal of Cultural Economics, vol 37:2, finns på http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10824-012-9176-4
Publicerat, böcker/rapporter:
 • Johan A. Lundin, red. (2012): "Varför musikupphovsrätter?: kort ideologisk och ekonomisk historik”, i ”Intro – en antologi om musik och samhälle”, Kira förlag, Malmö

Avhandlingstitel:
2013: "Nothing New under the Sun: Essays on the Economic History of Intellectual Property Rights in Music", Gothenburg Studies in Economic History 8 som utöver en ”kappa” innehåller sex artiklar som publicerats eller accepterats för publicering (kappan finns på https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/32756) 

Nyckelord:
kulturekonomi. innovation. musikvetenskap. entreprenörskap.

Övriga meriter och information:
Jag återgick 2010 till den akademiska banan efter drygt 30 år inom musiklivsmanagement vid Norrlandsoperan, Rikskonserter, Helsingborgs Symfoniorkester, Musik i Väst och Vara konserthus.

 
Mest lästa artiklar nu