Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad? Jon Williamsson

Jon Williamsson

Namn: Jon Williamsson

Titel/tjänst: Ekonomie doktor

Universitet/högskola/organisation: Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Institution/avdelning: Företagsekonomi

E-postadress: jon.williamsson[at]handels.gu.se

Webbsida: fek.handels.gu.se/english/contact-us/faculty-and-staff/jon...

Aktuella projekt:
 1. Mistra Urban Futures: Business driven urban development. Following five urban innovation platforms. Project funded by the Swedish innovation agency, Vinnova.
 2. Business Model Innovation in Living Labs (Bumilla). Conducting research on business models for electric cars. Financed through EU’s Marie Curie program for FP7-PEOPLE-2012-IAPP.
 3. Electrified city distribution – Part II, Exploring different business models for city centered electric logistical solutions. Financed by Vinnova and Volvo Technology within the FFI program.
Tidigare projekt:
 1. Business Models in district heating. Explored business models and strategy within the Swedish district heating industry. Financed by the Swedish District Heating Association and the Swedish Ministry of Energy.
 2. Electrified city distribution. Explored different business models for city centered electric transport solutions. Financed by Vinnova and Volvo Technology within the strategic FFI research program.
 3. Sustainable intermodal supply systems for bio-fuels. Studied business models for logistical setups in the bio-fuel sector. Financed by the Swedish Transport Administration.
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
 • Löfstrand, S.. Hellgren, J., Thulin, N., Engdahl, H., Pettersson, S., Williamsson J., & Sandoff A., “Feasibility of Electrifying Urban Goods Distribution Trucks”, SAE International Journal of Commercial Vehicles, Vol. 6, Iss. 1, pp. 24-33
 • Hagström L., & Williamsson J., ”Remilitarization, Really? Assessing Change in Japanese Foreign Security Policy”, Asian Security, Volume 5, Issue 3, September 2009.
Publicerat, böcker/rapporter:
 • Företagsstrategier för utsläppshandel och klimatåtaganden, Naturvårdsverket (2010:24). (Swedish Environmental Protection Agency: Follow-up study: Business strategies for emission trade and climate commitments), Sandoff, Rönnborg, Schaad & Williamsson.
 • Fjärrvärmens Affärsmodeller (2013), Slutrapport för Fjärrsynprojekt, Rydén, B., Sandoff, A.,
  Sköldberg, H., Williamsson, J., Stridsman, D., Hansson, N., Göransson A., Holmberg, U., Sahlin, T. & Gunnarsson, A.
 • Feasibility study of the electrification of the urban goods distribution transport system (2013),
  Löfstrand, S.. Hellgren, J., Thulin, N., Engdahl, H., Pettersson, S., Williamsson J., & Sandoff A.
 • ”Japan – Mot en mer “normal” roll i världspolitiken?”, Världspolitikens Dagsfrågor, 2007-10. Hagström L., & Williamsson J.

Avhandlingstitel:
The business model – Formation, description and definition  (ESBRIs artikel om avhandlingen)

Nyckelord:
Business models. business model innovation. strategy. e-mobility. district heating. logistics - city distribution. municipal firms.

 
Mest lästa artiklar nu