Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Johan Wenngren

Namn: Johan Wenngren

Titel/tjänst: Postdoc

Universitet/högskola/organisation: Luleå tekniska universitet

Institution/avdelning: System och Rymdteknik/ Informationssystem

E-postadress: johan.wenngren[at]ltu.se

Webbsida: www.ltu.se/staff/j/johwen-1.40657

Aktuella projekt:
  1. Innovation and Industrial Internet, I3, syftar till att identifiera kritiska faktorer för innovation och användandet av modern teknik för att öka SME:s förmågor i produkt- och tjänsteutveckling. www.innoarctic.com
  2. Ciir - Centre for interorganisational Innovation Research. www.ciir.se
  3. NPA Target

Avhandlingstitel:
Team activities in Concept development - addressing open-ended problems
http://pure.ltu.se/portal/sv/publications/team-activities-in-concept-development(6ae3395e-28bf-4f54-95ac-533535c17a61).html 

Nyckelord:
Team. Innovation. Teambaserad innovation. Konceptutveckling. Öppna problemställningar. wicked problems. Engineering design. Live case.