Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Yashar Mansoori

Namn: Yashar Mansoori

Titel/tjänst: Doktorand

Universitet/högskola/organisation: Chalmers tekniska högskola

Institution/avdelning: Entreprenörskap och strategi

E-postadress: yash.mansoori[at]gmail.com

Aktuella projekt:
  1. Entrepreneurial Methods
  2. Role of entrepreneurial methods on coach-entrepreneur relationship in the context of accelerators
  3. Learning and entrepreneurial methods

Licentiatuppsatstitel:
Entrepreneurial Methods  (ESBRIs artikel om licentiatuppsatsen)

Nyckelord:
Entrepreneurial Methods. Learning theories. accelerators.