Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Timo Minssen

Namn: Timo Minssen

Titel/tjänst: Professor of Biotechnology Law

Universitet/högskola/organisation: University of Copenhagen & Lund University

Institution/avdelning: Centre for Information & Innovation Law

E-postadress: Timo.Minssen[at]jur.ku.dk

Webbsida: jura.ku.dk/english/staff/research/?pure=en/persons/381631