Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatEftersom dessa individer ofta är impulsiva kan entreprenörskap vara ett passande yrkesval
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Vem gör vad? Susanne Nilsson

Susanne Nilsson

Namn: Susanne Nilsson

Titel/tjänst: Forskare

Universitet/högskola/organisation: KTH, Kungliga tekniska högskolan

Institution/avdelning: Integrerad produktutveckling

E-postadress: suni[at]kth.se

Webbsida: www.kth.se/en/itm/inst/mmk/medarbetare/medarbetare-ipu/sus...

Avhandlingstitel:
Making Innovation Everyone's Business: Using Routines and Controls  (ESBRIs artikel om avhandlingen)

Nyckelord:
Innovation. Innovation Management. Innovation Measurement. Innovation Goal. Organising for Innovation. Employee-driven Innovation. Innovation Control. Innovation Routines. Innovation project portfolio. Innovation project evaluation.

 
Mest lästa artiklar nu