Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad? Susanne Nilsson

Susanne Nilsson

Namn: Susanne Nilsson

Titel/tjänst: Forskare

Universitet/högskola/organisation: KTH, Kungliga tekniska högskolan

Institution/avdelning: Integrerad produktutveckling

E-postadress: suni[at]kth.se

Webbsida: www.kth.se/en/itm/inst/mmk/medarbetare/medarbetare-ipu/sus...

Avhandlingstitel:
Making Innovation Everyone's Business: Using Routines and Controls  (ESBRIs artikel om avhandlingen)

Nyckelord:
Innovation. Innovation Management. Innovation Measurement. Innovation Goal. Organising for Innovation. Employee-driven Innovation. Innovation Control. Innovation Routines. Innovation project portfolio. Innovation project evaluation.