Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad? Magnus Eneberg

Magnus Eneberg

Namn: Magnus Eneberg

Titel/tjänst: PhD

Universitet/högskola/organisation: Lund University

Institution/avdelning: Department of Design Sciences

E-postadress: magnus[at]eneberg.eu