Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Ingela Bursjöö

Namn: Ingela Bursjöö

Titel/tjänst: PhD

Universitet/högskola/organisation: Göteborgs universitet

Institution/avdelning: Fysik, Naturvetenskapliga fakulteten

E-postadress: ingela.bursjoo[at]physics.gu.se

Webbsida: ingela2016.wordpress.com/

Aktuella projekt:
  1. Hur utvecklas entreprenöriella förmågor när högstadielever arbetar med hållbar utveckling?
  2. Hur utvecklas entreprenöriella förmågor när högstadielever arbetar med företagssamarbeten?
  3. Hur utvecklas entreprenöriella förmågor när högstadielever arbetar med skolträdgård?
Tidigare projekt:
  1. Lärare som arbetar ämnesövergripande för att uppnå läroplanens uppdrag kopplade till hållbar utveckling och entreprenörskap.
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
  • http://www.forskul.se/ffiles/006D371A/FUL12_hallbarutveckling.pdf
  • https://www.journals.uio.no/index.php/nordina/article/view/808/1289

Avhandlingstitel:
Utbildning för hållbar utveckling från en lärarhorisont: sammanhang, kompetenser och samarbete

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/36061/1/gupea_2077_36061_1.pdf 

Licentiatuppsatstitel:
Lärares formande av en yrkesidentitet relaterad till hållbar utveckling

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/28839/1/gupea_2077_28839_1.pdf 

Nyckelord:
lärande för hållbar utveckling. entreprenöriella förmågor. handlingskompetens. skolans värdegrund. etisk kompetens. ämnesövergripande samarbete.

Övriga meriter och information:
Arbetar med skolutveckling, forskning och undervisning.
Arbetar även med lärarutbildning, science centers, omvärldssamarbete, samarbete politiker och näringsliv.