Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Anders Berglund

Namn: Anders Berglund

Titel/tjänst: Universitetslektor

Universitet/högskola/organisation: Mälardalens högskola

Institution/avdelning: Innovation och produktrealisering

E-postadress: anders.berglund[at]mdh.se

Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
  • (2017) Högfeldt, A-K., Malmi, L., Kinnunen, P., Jerbrant, A., Strömberg, E., Berglund, A. and Villadsen, J. Leading the Teacher Team – Balancing Between Formal and Informal Power in Program Leadership, Journal of Tertiary Education and Management, 24:1, 49-65.
  • (2014) Berglund, A., Blackne, J. and Jansson, N. Proposing a Feedback System to Enhance Learning Based on Key Performance Indicators, International Journal of Quality Assurance in Engineering and Technology Education, 3(1), 1-14.
  • (2013) Berglund, A. and Leifer, L. Why we prototype! An international comparison of the linkage between embedded knowledge and objective learning, Engineering Education, 8(1), 1-14.
  • (2012) Berglund, A. Do we facilitate an innovative learning environment? Student efficacy in two engineering design projects, Global Journal of Engineering Education, 14(1), 27-33.
  • (2012) Berglund, A. Moving Beyond Traditions: Bachelor Thesis Redesign, International Journal of Quality Assurance in Engineering and Technology Education, 2(1), 31-45.

Avhandlingstitel:
(2013) Berglund, A. Two facets of Innovation in Engineering Education – The interplay of Student Learning and Curricula Design, Doctoral thesis, KTH Royal Institute of Technology. 

Licentiatuppsatstitel:
(2007) Berglund, A. Assessing the Innovation Process of SMEs. (Licentiate Thesis) Luleå University of Technology 

Nyckelord:
Innovation. Design Team. Engineering Education. Learning. Teaching. Coaching. Feedback.

 
Mest lästa artiklar nu