Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Anne Ribjer

Namn: Anne Ribjer

Titel/tjänst: Grundare/vd

Universitet/högskola/organisation: Vinnovationer

E-postadress: anne.ribjer[at]vinnovationer.se

Webbsida: www.vinnovationer.se

Tidigare projekt:
 1. RESENS - Regional utveckling och samhällsentreprenörskap i Norge-Sverige är ett samarbete mellan universitet, kommuner och privata aktörer i Norge och Sverige. Projektet har fokus på forskning och utveckling kring drivkrafterna bakom samhällsentreprenörskap, socialt företagande och social innovation.

  I detta projekt gick jag in som konsult och genomförde transkribering av intervjuer, analyserade data, deltog i vetenskapligt skrivande, planerade avslutningskonferens, och koordinerade projektets antologi.
 2. MIUN Innovation arbetar bland annat med att stödja studenter att utveckla affärsidéer och starta företag, och att stödja forskare i arbetet med att nyttiggöra forskningsresultat från Mittuniversitetet.

  Under våren 2019 utförde jag ett verifieringsuppdrag, som gick ut på att granska en affärsidé - dess ekonomiska bärkraftighet, hållbarhet, marknadsnytta och genomförbarhet. Detta gjordes genom omvärldsanalys, SWOT-analys, och en slutrapport, som presenterades för entreprenören och MIUN Innovation.
 3. Leader Sjö, Skog & Fjäll - Utvecklingsstrategi
  Hösten 2014

  Jag var en av fyra personer som var ansvariga för att sammanställa den nya utvecklingsstrategin för det kommande Leaderområdet Sjö, Skog & Fjäll. Arbetet bestod av att aktivt delta i de workshops som utfördes i Berg, Krokom, Härjedalen, Östersund och Åre kommuner. Samt att sammanfatta och sammanställa behoven, målen och visionen i den nya strategin. Strategin blev godkänd av Jordbruksverket april 2015 och genererade 57 miljoner SEK i sökbara medel.
 4. SESPA - Societal Entrepreneurship in Sparsely Populated Areas
  Projektägare: Mittuniversitetet
  01/2011 - 07/2014

  I detta forskningsprojekt har jag tittat på hur företagsutveckling på landsbygden ser ut och hur synergin mellan privat och offentlig sektor påverkar den lokala utvecklingen.

  Forskningsmetoden var kvalitativ och uppdraget ingick i min forskarutbildning vid Mittuniversitetet i Östersund.
 5. Grön Omsorg - Från Tanke Till Handling
  Projektägare: LRF och Mittuniversitetet
  09/2012 - 02/2015

  I detta projekt har jag varit följeforskare i själva projektet, men huvudsakligen forskat i de samhällsekonomiska konsekvenserna av grön omsorg som ett företagskoncept på landsbygden. Jag har haft nära kontakt med företagare, kommunpolitiker och kommuntjänstemän.
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
 • Pierre, A. (2017). Local Small Business Development in two Swedish Northern Rural Areas – A Matter of Synergy, Social Capital and Trust? "Journal of Rural and Community Development." Vol 12, No 2-3, s. 143-167.
 • Gawell, M., Pierre, A. och von Friedrichs, Y. (2014). Societal Entrepreneurship – a Cross-Boundary Force for Regional and Local Development Cherished for Multiple Reasons. "Scandinavian Journal of Public Administration." Vol 18, No 4, s. 109-130.
 • Pierre, A. (2018). Landsbygdens småföretagare knyter näven och kraftsamlar. "Entré", nr. 2.
 • Pierre, A. von Friedrichs, Y. och Wincent, J. (2011). Prominent dialogues in social entrepreneurship research. Nordic Academy of Management Conference.
Publicerat, böcker/rapporter:
 • Pierre, A., von Friedrichs, Y. och Wincent, J. (2014). Entrepreneurship in Society: A Review and Definition of Community-Based Entrepreneurship Research. I "Social Entrepreneurship - Leveraging economic, political and cultural dimensions", vol. 29, s. 239-257.
 • Pierre, A., von Friedrichs, Y. och Wincent, J. (2014). A Review of Social Entrepreneurship Research. I "Social Entrepreneurship - Leveraging economic, political and cultural dimensions", vol. 29, s.43-69.

Avhandlingstitel:
The influence of wicked problems on community-based entrepreneurship in rural Sweden, (2017).  (ESBRIs artikel om avhandlingen)

Nyckelord:
Samhällsentreprenörskap. Landsbygdsutveckling. Regional utveckling. Lokal utveckling. Synergier. Wicked problems. Organisation.

Övriga meriter och information:
Jag har kunskaper och erfarenheter inom samhällsentreprenörskap, landsbygdsutveckling, gröna näringar, företagande, och turism.

Min forskningsstyrka finns inom kvalitativa och explorativa metoder, där det personliga mötet och engagemanget är av största vikt.

Mitt företag Vinnovationer's motto och syfte är kvalité och ett proffsigt, personligt bemötande och samarbete.

 
Mest lästa artiklar nu