Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Helena Fornstedt

Namn: Helena Fornstedt

Titel/tjänst: Doktorand

Universitet/högskola/organisation: Uppsala universitet

Institution/avdelning: Teknikvetenskaper - Industriell teknik

E-postadress: helena.fornstedt[at]angstrom.uu.se

Aktuella projekt:
 1. Innovation i konservativa branscher. Studerar hur företag gör för att sälja produkter i branscher där majoriteten av kunderna tycker att det är högt prioriterat att inte utsätta sig för risker och helst ser att någon annan provar det nya först. Vi menar att vården och elkrafts-branschen är sådana miljöer och tittar på hur innovationer sprids där samt på vilka hinder och möjligheter som finns.

  Inom detta område studerar jag:
  - Strategier för att dölja innovationer och lansera dem utan att berätta för kunderna att det de köper faktiskt är något nytt.
  - Hur ett community av användare samt det producerande företaget själv, kan påverka spridningen av en medicinteknisk produkt.
  - Hur frånvaron av innovations-hinder kan leda till att en innovation lanseras utan att vara tillräckligt testad och följaktligen blir till skada för patienter.
Tidigare projekt:
 1. Dilution of Innovation Utility: Visar hur en marknadsföring brutit upp tidigare starka statliga kunder i ett nätverk av kunder. När kunden består av ett nätverk av olika aktörer blir nyttan som de kan se i en innovation också uppbruten vilket kan leda till att ingen del i kedjan kan uppfatta innovationens totala nyttogörande. Detta kan verka hämmande på innovationsspridningen.
 2. The clash of managerial and professional logics in public procurement: Visar hur offentlig upphandling kan påverka en medicinteknisk innovations spridning på väldigt skilda sätt beroende på vilken professions logik som är dominerande under upphandlingen.
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
 • Askfors, Y, & Fornstedt, H.,(2018) “The clash of managerial and professional logics in public procurement: Implications for innovation in the health-care sector”, Scandinavian Journal of Management, 34, 78-90
 • Sköld, D., Fornstedt, H., & Lindahl, M., (2018) “Dilution of Innovation Utility, Reinforcing the Reluctance Towards the New: An upstream supplier perspective on a fragmented electricity Industry,” Energy Policy, 116, 220-231
 • Fornstedt, H., Perna, A., Innovation diffusion through the development of a firm- created user-network - Insights from the journey of a medical device, 34th annual IMP conference, 2018 in Marseille
 • Fornstedt, H., Lindahl, M., & Sköld, D. Strategies of hiding the “new” to facilitate innovation diffusion - An exploration of stealth innovation in a conservative market (2017) presented at European group for Organisation Studies (EGOS) 2017 in Copenhagen
 • Fornstedt, H., Lindahl, M. & Sköld, D. (2015) “Rejecting innovation, in the ruins of mutual domestic development collaborations”, presented at the Standing Conference of Organizational Symbolism in Nottingham, July.

Nyckelord:
Innovation. Innovationshinder. Innovationsspridning. Motstånd. Medicinsk teknik. Elkraft. Dold innovation.

 
Mest lästa artiklar nu