Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatSvenskarna ser sig själva som innovativa men det är tyvärr få som omvandlar idéerna till kommersiella företag
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Vem gör vad?

Olle Krantz

Namn: Olle Krantz

Titel/tjänst: Professor emeritus

Universitet/högskola/organisation: Umeå universitet

Institution/avdelning: Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk historia

E-postadress: olle.krantz[at]umu.se

Aktuella projekt:
  1. Glashanteringen i Sverige 1850-2015: födelse – förnyelse – förvandling.
    I projektet analyseras glashanteringens ("den manuella glasindustrins") förändringar. I ett första skede fram till 1910-talet kännetecknades den av expansion utan förnyelse. Därefter fram till 1970-talet förnyades den genom initiativrika företagare och entreprenörer. Sedan kom en nedgång förenad med omvandling så att branschen idag är mycket liten. De små glasbruk som finns kvar är i stort sett endast inriktade på konstglas.
Publicerat, böcker/rapporter:
  • (1998): "Järnbruket som blev glasbruk. Ägarskap, tillverkning, konkurrens 1898-1971", i Wickman, Kerstin (red.) Orrefors. Glasbrukets historia 1898-1998, Stockholm: Byggförlaget Kultur.
  • (1998): "Structural Changes in the Swedish Household and Ornamental Glass Industry", i Amatori, F., Colli, A. och Crepas, N., Deindustrialization and Reindustrialization i 20th Century Europe, Milano: FrancoAngeli.
  • (2009): "Bergdala - ett glasbruk mitt i skogen", i Bergdala glasbruk - ett gammalt men nytt bruk, Hovmantorp: Föreningen Glas i Hovmantorp.
  • (2015): Den småländska glasregionens uppgång och fall. En ekonomisk historia, Gidlunds förlag.

Nyckelord:
Glashantering. Glasbruk. Strukturförändring. Ekonomisk historia.

 
Mest lästa artiklar nu