Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Olle Krantz

Namn: Olle Krantz

Titel/tjänst: Professor emeritus

Universitet/högskola/organisation: Umeå universitet

Institution/avdelning: Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk historia

E-postadress: olle.krantz[at]umu.se

Aktuella projekt:
  1. Glashanteringen i Sverige 1850-2015: födelse – förnyelse – förvandling.
    I projektet analyseras glashanteringens ("den manuella glasindustrins") förändringar. I ett första skede fram till 1910-talet kännetecknades den av expansion utan förnyelse. Därefter fram till 1970-talet förnyades den genom initiativrika företagare och entreprenörer. Sedan kom en nedgång förenad med omvandling så att branschen idag är mycket liten. De små glasbruk som finns kvar är i stort sett endast inriktade på konstglas.
Publicerat, böcker/rapporter:
  • (1998): "Järnbruket som blev glasbruk. Ägarskap, tillverkning, konkurrens 1898-1971", i Wickman, Kerstin (red.) Orrefors. Glasbrukets historia 1898-1998, Stockholm: Byggförlaget Kultur.
  • (1998): "Structural Changes in the Swedish Household and Ornamental Glass Industry", i Amatori, F., Colli, A. och Crepas, N., Deindustrialization and Reindustrialization i 20th Century Europe, Milano: FrancoAngeli.
  • (2009): "Bergdala - ett glasbruk mitt i skogen", i Bergdala glasbruk - ett gammalt men nytt bruk, Hovmantorp: Föreningen Glas i Hovmantorp.
  • (2015): Den småländska glasregionens uppgång och fall. En ekonomisk historia, Gidlunds förlag.

Nyckelord:
Glashantering. Glasbruk. Strukturförändring. Ekonomisk historia.

 
Mest lästa artiklar nu