Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad? Kristina Henricson Briggs

Kristina Henricson Briggs

Namn: Kristina Henricson Briggs

Titel/tjänst: PhD student

Universitet/högskola/organisation: Chalmers tekniska högskola

E-postadress: kristina.henricson.briggs[at]chalmers.se

Webbsida: www.chalmers.se/tme/SV/organisation/personliga-sidor/henri...

Avhandlingstitel:
Travels of Business Incubators: Exploring Entrepreneurship Support from an Embeddedness Perspective in Uganda and Tanzania  (ESBRIs artikel om avhandlingen)

Licentiatuppsatstitel:
Entrepreneurship as a tool for economic development - experiences from Eastern Africa.  (ESBRIs artikel om licentiatuppsatsen)

Nyckelord:
Entrepreneurship. Social entrepreneurship. Business incubation. Developing countries.