Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Niklas  Schmidt

Namn: Niklas  Schmidt

Titel/tjänst: Doktorand

Universitet/högskola/organisation: Umeå universitet

Institution/avdelning: Handelshögskolan

E-postadress: niklas.schmidt[at]usbe.umu.se

Webbsida: www.usbe.umu.se/om-handelshogskolan/personal/visa-person/?...

Aktuella projekt:
  1. Jag studerar hur kontext påverkar företag i utvecklingsländers strategier för att växa eller inte växa. Jag använder både kvantitativ och kvalitativ metod för att besvara frågan;

    Hur påverkar kontextuella faktorer entreprenörer i utvecklingsländers val av tillväxtstrategier?

    Studien kommer att genomföras i två afrikanska länder som är representativa för Afrika söder om Sahara. Tanken är att avhandlingen dels skall hjälpa till att minska det empiriska forskningsgapet som finns när det gäller varför och hur företag växer i resurssvaga miljöer och hur dess turbulenta miljöer påverkar strategiska beslut. Vidare är tanken att testa befintlig teori i en relativt understuderad kontext, utvecklingsländer. Genom testning är tanken att befintliga teorier skall för utökad förklaringspotential.

    Projektet påbörjades i april 2011 och kommer att löpa under de kommande 5 åren.

Avhandlingstitel:
"Entrepreneurial growth in least developed countries." (LDP) 

Nyckelord:
Entreprenörskap. Utvecklingsekonomier. Afrika. Företagtillväxt.

Övriga meriter och information:
Niklas Schmidt har under de senaste åren arbetat inom det internationella utvecklingssamarbetet, senast för UNDP - FNs utvecklingsfond i Moçambique där han var ansvarig för UNDPs parlaments- och valmyndighetsprogram som genomförs i samarbete med valmyndigheter samt det nationella parlamentet. Tidigare har han arbetat med småföretagare i Latinamerika. Vidare har han under ett år arbetat för Bonnier som mediaanalytiker i huvudsakligen Ryssland.

Han har sin grundutbildning från Stockholms universitet och tog examen ht 2005.

 
Mest lästa artiklar nu