Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad? Malin Lindberg

Malin Lindberg

Namn: Malin Lindberg

Titel/tjänst: Professor i genus och teknik

Universitet/högskola/organisation: Luleå tekniska universitet

Institution/avdelning: Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

E-postadress: malin.lindberg[at]ltu.se

Webbsida: www.ltu.se/staff/m/mallin

Aktuella projekt:
 1. "Innovativ inkludering i ideella sektorns arbetsliv"

  Syfte: Öka kunskapen om ideella/idéburna organisationers insatser för att möjliggöra arbete och sysselsättning för personer som står långt från arbetsmarknaden, i termer av social innovation.

  Finansiär: Forte

  Mer info: https://www.ltu.se/innovationsforskning
Tidigare projekt:
 1. "Idéburen innovation i samhällsutmaningarnas spår"

  Syfte: Öka kunskapen om ideella/idéburna organisationers utveckling av nytänkande sätt att möta samhällsutmaningar.

  Finansiär: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

  Mer info: https://www.ltu.se/idebureninnovation
 2. "Genusdriven social innovation – nytänkande vägar till jämställt främjande av företagande/innovation"

  Syfte: Utveckla kunskap om nytänkande lösningar för jämställdhet i organisationer och samhälle

  Finansiär: VINNOVA

  Mer info: https://www.ltu.se/genusdrivensocialinnovation
 3. "Socialt innovationsstöd för Sveriges innovationsfrämjare"

  Syfte: Öka förmågan hos Sveriges innovationsfrämjande aktörer att stötta förverkligandet av sociala innovationer och socialt hållbara innovationer

  Finansiär: VINNOVA

  Mer info: https://www.ltu.se/framtidsformande
 4. "Attraktiv stadskärna genom platsinnovativa synergier"

  Syfte: Utveckla kunskaper om platsinnovation för nytänkande utveckling av attraktiva stadskärnor

  Finansiär: Handelsrådet och Besöksnäringens Forsknings- och Utvecklingsfond

  Mer info: https://www.ltu.se/platsinnovation
 5. "Inkluderande tillväxt i skogssektorn genom innovativ samverkan"

  Syfte: Skapa inkluderande tillväxt i Norr- och Västerbottens skogssektor genom innovativ samverkan mellan näringsliv, akademi och samhälle i utveckling och utbyte av kunskaper, erfarenheter och metoder för jämställdhet och jämlikhet.

  Finansiärer: Europeiska regionala utvecklingsfonden, Länsstyrelsen i Norrbotten, Region Västerbotten

  Samarbetsparter: Sveriges lantbruksuniversitet, Klabböle konsult, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen i Västerbotten, Länsstyrelsen i Norrbotten, Sveaskog, Skogstekniska klustret m.fl.

  Mer info: https://www.ltu.se/inkluderandeskog
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
 • Lindberg, M., Hvenmark, J., Nahnfeldt, C. (2022). Social Innovation for Work Inclusion – Contributions of Swedish Third Sector Organizations. Nordic journal of working life studies, 12(3): 23-44.
 • Lindberg, M., Sturk, M., Zeidlitz, J. (2020). Municipal Social Innovation in a Rural Region. Scandinavian Journal of Public Administration, 24(4): 51-69.
 • Lindberg, M., Wikberg Nilsson, Å., Segerstedt, E., Hidman, E., Nilsson, K. L., Karlberg, H., Balogh, J. (2020). Co-Creative Place Innovation in an Arctic Town. 13(4): 447-463. Journal of Place Management and Development.
 • Lindberg, M., Forsberg, L., Karlberg, H. (2015). Gendered social innovation – a theoretical lens for analysing structural transformation in organisations and society. International Journal of Social Entrepreneurship and Innovation. 3(6): 472-483.
 • Lindberg, M. (2014). From exclusion to inclusion in public innovation support? Innovative practices in bottom-up networks. Scandinavian Journal of Public Administration. 18(4): 91-107.
Publicerat, böcker/rapporter:
 • Bonnedahl, K. J., Egan Sjölander, A., Lindberg, M. (red.) (2022). Social innovation för hållbar utveckling. Lund: Studentlitteratur.
 • Lindberg, M. & Nahnfeldt, C. (2017). Idéburen innovation – nyskapande lösningar på organisatoriska och samhälleliga behov. Stockholm: Idealistas.
 • Nahnfeldt, C. & Lindberg, M., red. (2013). Är det nå’n innovation? Att nyttiggöra hum/sam-forskning. Karlstad: Karlstad University Press.
 • Lindberg, M. (2022). Social innovation i landsbygdens civilsamhällen – från lokala servicepunkter till världskända besöksmål. I Cras, P., Essen, J. von, Hansen, K., Nordfeldt, M., Åberg, P. (red.). Landsbygdernas och de mindre orternas civilsamhällen, sid 55-66.
 • Lindberg, M. (2012). A striking pattern – Co-construction of innovation, men and masculinity in Sweden’s innovation policy. I Andersson, S., Berglund, K., Thorslund, J., Gunnarsson, E. & Sundin, E., (red.). Promoting Innovation – Policies, Practices and Procedures. Stockholm: VINNOVA.

Avhandlingstitel:
"Samverkansnätverk för innovation – en interaktiv och genusvetenskaplig utmaning av innovationspolitik och innovationsforskning", Luleå tekniska universitet, 2010  (ESBRIs artikel om avhandlingen)

Nyckelord:
Innovation. Social innovation. Samhällsutmaning. Civilsamhälle. Inkludering. Genus. Samskapande. Deltagande forskning.

Övriga meriter och information:
Malin Lindberg är professor i genus och teknik vid forskningsämnet design på Luleå tekniska universitet. Hon är även gästprofessor i social innovation på Malmö universitet och affilierad professor vid Centrum för civilsamhällesforskning på Marie Cederschiöld högskola. Hennes forskning handlar om hur innovationer och organisationer kan utvecklas på ett inkluderande och socialt hållbart sätt. Hon studerar särskilt nytänkande lösningar på samhällsutmaningar, i den ideella, offentliga och privata sektorn. Genom en deltagande forskningsansats - där samhällsaktörer aktivt involveras i kunskapsutvecklingen - bidrar hennes forskning till både vetenskaplig och praktisk utveckling.

 
Mest lästa artiklar nu