Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad? Malin Lindberg

Malin Lindberg

Namn: Malin Lindberg

Titel/tjänst: Biträdande professor i genus och teknik

Universitet/högskola/organisation: Luleå tekniska universitet

Institution/avdelning: Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

E-postadress: malin.lindberg[at]ltu.se

Webbsida: www.ltu.se/staff/m/mallin

Aktuella projekt:
 1. "Idéburen innovation i samhällsutmaningarnas spår"

  Syfte: Öka kunskapen om idéburna organisationers innovationsutveckling i samhällsutmaningarnas spår

  Finansiär: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

  Samarbetsparter: Sensus studieförbund, Svenska kyrkan

  Mer info: www.ltu.se/idebureninnovation
 2. "Socialt innovationsstöd för Sveriges innovationsfrämjare"

  Syfte: Öka förmågan hos Sveriges innovationsfrämjande aktörer att stötta förverkligandet av socialt orienterade och socialt hållbara innovationer

  Finansiär: VINNOVA

  Samarbetsparter: Swedish Incubators and Science Parks (SISP), Swedish Network for Innovation and Technology Transfer Support (SNITTS), Kontigo, Mötesplats social innovation, Sveriges kommuner och landsting, Coompanion Nord, Chalmers tekniska högskola, Högskolan i Halmstad, LTU Business AB

  Mer info: www.ltu.se/socialinnovation
 3. "Platsinnovation i Swedish Lapland"

  Syfte: Utveckla platsinnovation som koncept för nytänkande utveckling av destinationer, orter och regioner

  Finansiär: Besöksnäringens Forsknings- och Utvecklingsfond

  Samarbetsparter: Stiftelsen Svensk Industridesign, Piteå Science Park, kommuner, destinationsbolag och företag i Swedish Lapland

  Mer info: www.ltu.se/platsinnovation
 4. "Inkluderande tillväxt i skogssektorn genom innovativ samverkan"

  Syfte: Skapa inkluderande tillväxt i Norr- och Västerbottens skogssektor genom innovativ samverkan mellan näringsliv, akademi och samhälle i utveckling och utbyte av kunskaper, erfarenheter och metoder för jämställdhet och jämlikhet.

  Finansiärer: Europeiska regionala utvecklingsfonden, Länsstyrelsen i Norrbotten, Region Västerbotten

  Samarbetsparter: Sveriges lantbruksuniversitet, Klabböle konsult, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen i Västerbotten, Länsstyrelsen i Norrbotten, Sveaskog, Skogstekniska klustret m.fl.

  Mer info: www.ltu.se/inkluderandeskog
Tidigare projekt:
 1. "Social innovation i Svenska kyrkan"

  Syfte: Utveckla kunskap och arbetssätt för nytänkande lösningar på sociala behov i kyrkans verksamheter.

  Finansiär: Svenska kyrkan

  Samarbetspart: Svenska kyrkans forskningsenhet, Svenska kyrkans kansli, stift och församlingar

  Mer info: www.ltu.se/socialinnovation
 2. "Genusdriven social innovation – nytänkande vägar till jämställt främjande av företagande/innovation"

  Syfte: Utveckla kunskap om nytänkande lösningar för jämställdhet i organisationer och samhälle

  Finansiär: VINNOVA

  Samarbetsparter: Stiftelsen svensk industridesign, Winnet Sverige, Magma, Leia Företagshotell

  Mer info: www.ltu.se/genusdrivensocialinnovation
 3. "Från macho till modern - jämställdhet i skogsbrukets arbetsorganisationer"

  Syfte: Utveckla kunskaper och metoder för jämställdhet i skogsnäringen

  Finansiär: VINNOVA

  Samarbetsparter: Sveaskog, Komatsu Forest, Indexator Rotator Systems, Skogstekniska klustret, Klabböle konsult, Sveriges lantbruksuniversitet

  Mer info: www.ltu.se/genusiskogen
 4. "Social innovation i Norrbotten"

  Syfte: Identifiera, dokumentera och sprida exempel på sociala innovationer som utvecklats av regionens företag, organisationer och myndigheter.

  Finansiär: Länsstyrelsen i Norrbotten

  Samarbetsparter: Coompanion, Hushållningssällskapet, Hela Sverige Ska Leva, Winnet Norrbotten, Luleå stift m.fl.

  Mer info: www.ltu.se/socialinnovation
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
 • Lindberg, M., Gelter, J., Karlberg, H. (2017). Tourism networking for regional place innovation in Swedish Lapland. International Journal of Innovation and Regional Development.

 • Berglund, K-E., Lindberg, M., Nahnfeldt, C. (2016). Social innovation now and then in the Church of Sweden. Diaconia Journal for the Study of Christian Social Practice. 7(2): 125–141.

 • Lindberg, M. & Berg Jansson, A. (2016). Regional social innovation – pinpointing socially inclusive change for smart, inclusive and sustainable growth in European regional development policy. International Journal of Innovation and Regional Development. 7(2): 123-140.

 • Lindberg, M., Forsberg, L., Karlberg, H. (2015). Gendered social innovation – a theoretical lens for analysing structural transformation in organisations and society. International Journal of Social Entrepreneurship and Innovation. 3(6): 472-483.

 • Lindberg, M. (2014). From exclusion to inclusion in public innovation support? Innovative practices in bottom-up networks. Scandinavian Journal of Public Administration. 18(4): 91-107.

Publicerat, böcker/rapporter:
 • Lindberg, M., Andersson, E., Johansson, M., Andersson, L. (2016). Organisational innovation for gender equality in forestry and mining. I G. A. Alsos, U. Hytti, E. Ljunggren (red.). Research Handbook on Gender and Innovation. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, sid 170-188.
 • Lindberg, M. (2015). Democratising Innovation Policy by Gender Scientific Participatory Research. I Gunnarsson, E., Hansen, H. P., Steen Nielsen, B. & Sriskandarajah, N. (red.). Action Research for Democracy – New Ideas and Perspectives from Scandinavia. New York: Routledge.

 • Lindberg, M. & Schiffbänker, H. (2013). Entry on gender and innovation. I Carayannis, E. G. (red.). Encyclopedia of Creativity, Invention, Innovation and Entrepreneurship. New York: Springer.
 • Nahnfeldt, C. & Lindberg, M., red. (2013). Är det nå’n innovation? Att nyttiggöra hum/sam-forskning. Karlstad: Karlstad University Press.
 • Lindberg, M. (2012). A striking pattern – Co-construction of innovation, men and masculinity in Sweden’s innovation policy. I Andersson, S., Berglund, K., Thorslund, J., Gunnarsson, E. & Sundin, E., (red.). Promoting Innovation – Policies, Practices and Procedures. Stockholm: VINNOVA.

Avhandlingstitel:
"Samverkansnätverk för innovation – en interaktiv och genusvetenskaplig utmaning av innovationspolitik och innovationsforskning", Luleå tekniska universitet, 2010  (ESBRIs artikel om avhandlingen)

Nyckelord:
Innovation. Social innovation. Inkluderande innovation. Genusdriven innovation. Kvinnors företagande. Quadruple Helix. Resurcentra för kvinnor. Genus. Deltagande forskning. Innovationspolitik.

Övriga meriter och information:
Malin Lindberg är specialiserad på deltagande forskning, där ny kunskap utvecklas i samverkan mellan akademi och samhälle. De forskningsfrågor som ställs ska då ha både akademisk och samhällelig relevans och ska leda till såväl teoretisk utveckling som praktisk förändring.

 
Mest lästa artiklar nu