Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad? Lasse Lychnell

Lasse Lychnell

Namn: Lasse Lychnell

Titel/tjänst: Lärare och forskare

Universitet/högskola/organisation: Handelshögskolan i Stockholm

Institution/avdelning: Institutionen för företagande och ledning

E-postadress: lasse.lychnell[at]hhs.se

Webbsida: www.hhs.se/search/person/pages/person.aspx?personid=1089

Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
  • Lychnell, L. (2015a). Being awake at work: an explorative study of how managers integrate insights from spiritual development with their working life. Paper presented at the Paper presented at the Spirituality and Creativity in Management World Congress, Barcelona.
  • Lychnell, L. (2015b). When work becomes meditation: A case study of how managers use work as a tool for personal growth. Paper presented at the Paper accepted for presentation at the Academy of Management Meeting, Vancouver.
Publicerat, böcker/rapporter:
  • (2006): "Och fungerar det inte, gör vi på något annat sätt. En klinisk fallstudie av IT-relaterat förändringsarbete i småföretag." Stockholm: Ekonomiska Forskningsinstitutet.

Avhandlingstitel:
IT-relaterad verksamhetsförändring. Processer som formar växelspelet mellan utveckling och användning.  (ESBRIs artikel om avhandlingen)

Licentiatuppsatstitel:
"Och fungerar det inte, gör vi på något annat sätt" - En klinisk fallstudie av IT-relaterat förändringsarbete i småföretag 

Nyckelord:
mindfulness. meditation. emotionell intelligens. personlig utveckling. autenticitet. tillit. work-life integration. ledarskap. verksamhetsutveckling. småföretag.

 
Mest lästa artiklar nu