Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Mats Westerberg

Namn: Mats Westerberg

Titel/tjänst: Docent/Biträdande professor

Universitet/högskola/organisation: Luleå tekniska universitet

E-postadress: mats.westerberg[at]ltu.se

Aktuella projekt:
  1. Hästkrafter för entreprenörskap
    Drivs tillsammans med Lena Forsberg (doktorand) och Lena Abrahamsson (professor). Syftar till att undersöka den svenska hästrelaterade näringen från ett kombinerat genus- och entreprenörskapsperspektiv. Skall utmynna i en doktorsavhandling under 2012.
  2. Innopreneurship
    Drivs tillsammans med Kemi-Tornio University of Applied Sciences och Bodö Universitet. Syftar till att utveckla utbildningen inom entreprenörskap i högre utbildning hos de deltagande aktörerna. Har bland annat lett till en konferens Entlearn2010 i Luleå 2010 med ca 100 deltagare samt ett specialnummer av International Journal of Entreprenurial Venturing (utkommer preliminärt tidigt 2012). Ett fortsättningsprojekt (Innopreneurship 21) har utformats och inväntar beslut från finansiär.
  3. Entreprenörskap i skolan
    Utifrån projektet "entreprenörskap i lärarutbildningen" som avslutades 2008 har arbete fortsatt med att utveckla kurser och workshops med syfte att bygga kompetens i entreprenöriell pedagogik. Under 2010 och 2011 har vi genomfört (eller kommer genomföra) runt 10 utbildningar med ca 300 deltagare. De flesta deltagarna är aktiva lärare i grundskola eller gymnasieskola och vissa av kurserna ges på uppdrag från Skolverket.
 
Mest lästa artiklar nu