Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatDe tre bästa uppsatserna erhåller resestipendier om totalt 90 000 kronor!
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Vem gör vad? Björn Remneland Wikhamn

Björn Remneland Wikhamn

Namn: Björn Remneland Wikhamn

Titel/tjänst: Docent, Forskare och Lektor

Universitet/högskola/organisation: Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Institution/avdelning: Företagsekonomiska institutionen

E-postadress: bjorn.wikhamn[at]handels.gu.se

Webbsida: www.remneland.se

Aktuella projekt:
 1. Gendered Open Innovation in the Digital Game Industry, finansierat av FAS/Forte 2013-2015 (tillsammans med Alexander Styhre, Jan Ljungberg, Anna Maria Sczczepanska)
 2. Paradoxes of digitalization - social media in the public sector, finansierat av FAS/Forte 2014-2016 (tillsammans med Jan Ljungberg, Bertil Rolandsson, Magnus Bergquist)
 3. Öppen innovation för Svensk Life science, finansierat av VINNOVA 2014-2016 (tillsammans med Alexander Styhre)
Tidigare projekt:
 1. Organizing and learning in networks - VINNOVA 2004-2007
 2. Innovationspolicies och Innovationspraktiker - VINNOVA 2008
 3. Open services innovation in the Nordics - Nordic Innovation 2012-2013
 4. A Theoretical Framework for Open Innoavtion in Practice, Vetenskapsrådet 2009-2013
 5. Open Innovation in Theory and Practice, VINNOVA 2009-2012
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
 • Remneland-Wikhamn, B. (2013) Two different perspectives on open innovation – libre versus control, Creativity and Innovation Management
 • Remneland-Wikhamn, B. & Knights, D. (2013) Open Innovation, Gender and the Infiltration of Masculine Discourses, Int. Journal of Gender and Entrepreneurship, special issue State of the Art and a Research Agenda, 5(3)
 • Remneland-Wikhamn, B., Ljungberg, J. & Styhre, A. (2013) Enacting Hard and Soft Product Offerings in Mature Industries: Moving Towards Servitization in Volvo, Int. Journal of Innovation Management, 17(4)
 • Remneland-Wikhamn, B. & Knights, D. (2012) Transaction Cost Economics and Open Innovation: Implications for Theory and Practice, Creativity and Innovation Management, 21(3), 277-289
 • Remneland-Wikhamn, B., Ljungberg, J., Bergquist, M. & Kuschel, J. (2011), Open Innovation, Generativity and the Supplier as Peer: The Case of iPhone and Android, Int. Journal of Innovation Management, 15(1), 205-230
Publicerat, böcker/rapporter:
 • (2010) "Öppen Innovation". Liber

Avhandlingstitel:
Entreprenörskapets vidunderliga resa - en dramaberättelse om skapandet av två webbplattformar  (ESBRIs artikel om avhandlingen)

Licentiatuppsatstitel:
Involvement Work in the Making – a study of an Innovation System initiative 

Nyckelord:
open innovation. user innovation. innovation management. social media. gamification. crowdsourcing. web 2.0. ideation. nätverk. innovation systems.

 
Mest lästa artiklar nu