Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad? Björn Remneland Wikhamn

Björn Remneland Wikhamn

Namn: Björn Remneland Wikhamn

Titel/tjänst: Professor i management och organisation

Universitet/högskola/organisation: Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Institution/avdelning: Företagsekonomiska institutionen

E-postadress: bjorn.wikhamn[at]handels.gu.se

Webbsida: https://www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/bjornremne...

Avhandlingstitel:
Entreprenörskapets vidunderliga resa - en dramaberättelse om skapandet av två webbplattformar  (ESBRIs artikel om avhandlingen)

Licentiatuppsatstitel:
Involvement Work in the Making – a study of an Innovation System initiative 

Nyckelord:
open innovation. innovation ecosystems. innovation management. gamification. crowdsourcing. web 2.0. ideation. nätverk. innovation systems.