Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad? Björn Remneland Wikhamn

Björn Remneland Wikhamn

Namn: Björn Remneland Wikhamn

Titel/tjänst: Docent, Forskare och Lektor

Universitet/högskola/organisation: Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Institution/avdelning: Företagsekonomiska institutionen

E-postadress: bjorn.wikhamn[at]handels.gu.se

Webbsida: www.remneland.se

Aktuella projekt:
 1. Gendered Open Innovation in the Digital Game Industry, finansierat av FAS/Forte 2013-2015 (tillsammans med Alexander Styhre, Jan Ljungberg, Anna Maria Sczczepanska)
 2. Paradoxes of digitalization - social media in the public sector, finansierat av FAS/Forte 2014-2016 (tillsammans med Jan Ljungberg, Bertil Rolandsson, Magnus Bergquist)
 3. Öppen innovation för Svensk Life science, finansierat av VINNOVA 2014-2016 (tillsammans med Alexander Styhre)
Tidigare projekt:
 1. Organizing and learning in networks - VINNOVA 2004-2007
 2. Innovationspolicies och Innovationspraktiker - VINNOVA 2008
 3. Open services innovation in the Nordics - Nordic Innovation 2012-2013
 4. A Theoretical Framework for Open Innoavtion in Practice, Vetenskapsrådet 2009-2013
 5. Open Innovation in Theory and Practice, VINNOVA 2009-2012
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
 • Remneland-Wikhamn, B. (2013) Two different perspectives on open innovation – libre versus control, Creativity and Innovation Management
 • Remneland-Wikhamn, B. & Knights, D. (2013) Open Innovation, Gender and the Infiltration of Masculine Discourses, Int. Journal of Gender and Entrepreneurship, special issue State of the Art and a Research Agenda, 5(3)
 • Remneland-Wikhamn, B., Ljungberg, J. & Styhre, A. (2013) Enacting Hard and Soft Product Offerings in Mature Industries: Moving Towards Servitization in Volvo, Int. Journal of Innovation Management, 17(4)
 • Remneland-Wikhamn, B. & Knights, D. (2012) Transaction Cost Economics and Open Innovation: Implications for Theory and Practice, Creativity and Innovation Management, 21(3), 277-289
 • Remneland-Wikhamn, B., Ljungberg, J., Bergquist, M. & Kuschel, J. (2011), Open Innovation, Generativity and the Supplier as Peer: The Case of iPhone and Android, Int. Journal of Innovation Management, 15(1), 205-230
Publicerat, böcker/rapporter:
 • (2010) "Öppen Innovation". Liber

Avhandlingstitel:
Entreprenörskapets vidunderliga resa - en dramaberättelse om skapandet av två webbplattformar  (ESBRIs artikel om avhandlingen)

Licentiatuppsatstitel:
Involvement Work in the Making – a study of an Innovation System initiative 

Nyckelord:
open innovation. user innovation. innovation management. social media. gamification. crowdsourcing. web 2.0. ideation. nätverk. innovation systems.

 
Mest lästa artiklar nu