Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Daniel Larsson

Namn: Daniel Larsson

Titel/tjänst: Docent

Universitet/högskola/organisation: Umeå universitet

E-postadress: daniel.larsson[at]umu.se

Webbsida: www.soc.umu.se/om-institutionen/personal/daniel-larsson/

Aktuella projekt:
  1. Småföretagares materiella förhållanden och socialpolitiska värderingar.
  2. Företagares välbefinnande
  3. Ofrivilliga företagares välbefinnande
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
  • Johansson Sevä, I., Larsson, D., & Strandh, M. (2016). The prevalence, characteristics and well-being of ‘necessity’ self-employed and ‘latent’ entrepreneurs: findings from Sweden. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 28(1), 58–77. https://doi.org/10.1504/IJESB.2016.075682
  • Johansson Sevä, I., & Larsson, D. (2015). Are the self-employed really that poor? Income poverty and living standard among self-employed in Sweden. Vulnerable Groups & Inclusion, 6(0). https://doi.org/10.3402/vgi.v6.26148

Avhandlingstitel:
(2006): "Exposure to crime as a consequence of poverty: five investigations about relative deprivation, poverty and exposure to crime" 

Nyckelord:
ekonomiska resurser. Materiella resurser. socialpolitiska värderingar. personlighet och entreprenörskap. småföretagande.

 
Mest lästa artiklar nu