Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citat6 februari diskuterar Jennie Björk och Mats Magnusson hur man kan hantera risk och osäkerhet när man jobbar med innovation
Läs Åses inlägg på esbribloggen
Vem gör vad?

Daniel Larsson

Namn: Daniel Larsson

Titel/tjänst: Docent

Universitet/högskola/organisation: Umeå universitet

E-postadress: daniel.larsson[at]umu.se

Webbsida: www.soc.umu.se/om-institutionen/personal/daniel-larsson/

Aktuella projekt:
  1. Småföretagares materiella förhållanden och socialpolitiska värderingar.
  2. Företagares välbefinnande
  3. Ofrivilliga företagares välbefinnande
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
  • Johansson Sevä, I., Larsson, D., & Strandh, M. (2016). The prevalence, characteristics and well-being of ‘necessity’ self-employed and ‘latent’ entrepreneurs: findings from Sweden. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 28(1), 58–77. https://doi.org/10.1504/IJESB.2016.075682
  • Johansson Sevä, I., & Larsson, D. (2015). Are the self-employed really that poor? Income poverty and living standard among self-employed in Sweden. Vulnerable Groups & Inclusion, 6(0). https://doi.org/10.3402/vgi.v6.26148

Avhandlingstitel:
(2006): "Exposure to crime as a consequence of poverty: five investigations about relative deprivation, poverty and exposure to crime" 

Nyckelord:
ekonomiska resurser. Materiella resurser. socialpolitiska värderingar. personlighet och entreprenörskap. småföretagande.

 
Mest lästa artiklar nu