Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Jim Andersén

Namn: Jim Andersén

Titel/tjänst: Professor

Universitet/högskola/organisation: Högskolan i Skövde

Institution/avdelning: Institutionen för Handel och Företagande

E-postadress: jim.andersen[at]his.se

Aktuella projekt:
 1. Hållbar lönsamhet och lönsam hållbarhet

  Projekt syftar till att till att identifiera och analysera samband mellan olika miljöstrategier och konkurrensstrategier i små- och medelstora företag för att därigenom identifiera resurser och strategier som kan ge en positiv effekt på såväl hållbar utveckling som företags konkurrenskraft.

  Finansierat av Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse (1 MSEK + 1,24 MSEK) och Familjen Kamprads Stiftelse (2,4 MSEK)
Tidigare projekt:
 1. Nöjda medarbetare och högpresterande företag

  Projektet syftar till att bidra till kunskapsutvecklingen om hur företag kan kombinera hög lönsamhet med nöjda medarbetare för att därigenom uppnå en ”win-win”-situation för medarbetare och ägare.

  Finansierat av Forte (2,13 MSEK + 2,33 MSEK)
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
 • Andersén, J., Jansson, C., & Ljungkvist, T. (2016) Resource immobility and sustained performance – a systematic assessment of how immobility has been considered in empirical resource-based studies. International Journal of Management Reviews. Vol. 18, No. 4, pp. 371-396.
 • Andersén, J. (2019) Resource orchestration of firm-specific human capital and firm performance – The role of collaborative human resource management and entrepreneurial orientation. The International Journal of Human Resource Management. doi.org/10.1080/09585192.2019.1579250
 • Andersén, J. (2017) What about the employees in entrepreneurial firms? A multi-level analysis of the relationship between entrepreneurial orientation, role ambiguity, and social support. International Small Business Journal. Vol. 35, No. 8, pp. 969-990.
 • Andersén, J., Jansson, J., & Ljungkvist, T. (2020) Can environmentally oriented CEOs and environmentally friendly suppliers boost the growth of small firms? Business Strategy and the Environment. Vol. 29, No. 2, pp. 325-334.
 • Andersén, J. (2011) Strategic resources and firm performance. Management Decision, Vol. 49, No. 1, pp. 87-98.

Avhandlingstitel:
Andersén, J. (2005) Strategiska resurser och långvarig lönsamhet – En resursbaserad modell för varaktiga konkurrensfördelar i små tillverkningsföretag. Västerås: Mälardalen University Press, Dissertation.  (ESBRIs artikel om avhandlingen)

Nyckelord:
Resource-based theory. Entrepreneurial orientation. Resource orchestration. Natural resource-based view.