Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad? Vivi Hallström

Vivi Hallström

Namn: Vivi Hallström

Titel/tjänst: Doktorand i företagsekonomi/arbetslivsforskning

Universitet/högskola/organisation: Linköpings universitet

E-postadress: vivi.hallstrom[at]liu.se

Webbsida: www.liu.se/helix/forskarskola?l=sv

Aktuella projekt:
  1. Bedriver forskning kring frivilligorganisationer (t. ex. BRIS, Hela Människan, Röda Korset, Frälsningsarmén) som hanterar vård- och omsorgstjänster och deras ökande samarbete med kommuner i Sverige. Jag undersöker vilka entreprenöriella processer som döljer sig i samarbetena och vad dessa leder till. Mitt forskningsintresse finns i socialt entreprenörskap som jag ser att detta är exempel på.

Licentiatuppsatstitel:
Samhällsentreprenörskap i teori och praktik. Exemplet Överenskommelsen mellan ideell sektor och en svensk kommun  (ESBRIs artikel om licentiatuppsatsen)

Nyckelord:
socialt entreprenörskap. entreprenöriella processer. organisering. entreprenörskap. frivilligorganisationer. ideella organisationer. vård och omsorg.