Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Stig  Ottosson

Namn: Stig  Ottosson

Titel/tjänst: Docent

Universitet/högskola/organisation: Linköpings universitet

E-postadress: info[at]ottosson.biz

Webbsida: www.ottosson.biz

Aktuella projekt:
  1. Företagsutvecklingsprojekt.
Tidigare projekt:
  1. Forskning kring dynamisk metodik.
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
  • Cirka 50 i Techovation och Journal of Engineering Design samt på större vetenskapliga konferenser som ICED (International Conference on Engineering Design).
Publicerat, böcker/rapporter:
  • (2011): "Dynamisk Innovationsverksamhet", ISBN 91-630-8173-3.
  • (2009): "Frontline Innovation Management", ISBN 978-91-977947-7-0.

Nyckelord:
entreprenörskap. produktutveckling. Lean. Universal design. företagsutveckling. dynamisk metodik.

Övriga meriter och information:
Referee i Technovation och Journal of Engineering Design. Varit professor i Halmstad, Linköping och Magdeburg.

 
Mest lästa artiklar nu