Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Erika Johansson

Namn: Erika Johansson

Titel/tjänst: Business developer

Universitet/högskola/organisation: Chalmers professional education AB

E-postadress: erika.johansson[at]chalmers.se

Webbsida: www.linkedin.com/pub/erika-johansson/a/b58/651

Tidigare projekt:
  1. House Master School: Career Model for Education and Training in Integrated and Sustainable Conservation of Built Environments (doktorsavhandling i miljövetenskap, Chalmers Tekniska Högskola, 2008). I avhandlingen presenteras en modell för integrerat livslångt lärande inom sektorn i gränssnittet mellan hållbart byggande och byggnadsvård, med betoning på ledarskap samt entreprenörskap/innovation. Modellen har utvecklats enligt principerna för utbildning och lärande för hållbar utveckling (UHUT). För närvarande pågår en implementering av modellen i Sverige, bland annat med etablering av ett nytt masterprogram i "hållbar förvaltning av natur- och kulturarv" vid Högskolan på Gotland, i samverkan med Högskolan i Dalarna, samt Chalmers.
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
  • (2008): "House Master School: A Model for Cross-disciplinary learning and ESD in the Construction and Built Heritage Field", paper presented at the international conference EESD10: Engineering Education in Sustainable Development, Gothenburg, Sweden, September 19-22, 2010.
  • (2010) (Llatas Oliver, C. & García-Martinez, A.): "Reinventing Sustainable Construction: Exploring the paradigm shift needed to reconcile environmental conservation and sustainability objectives". Paper presented at the SB10mad: Sustainable Building Conference, Madrid, April 28‐30 (unpublished).
  • (2006) (Gustafsson, Christer, Rosvall, Jan & Meiling, Pär): "Cultural Heritage Administration: Development of Management Skills." Paper presented at the HERITY international conference Rome, December 5 – 9, 2006 (proceedings).
Publicerat, böcker/rapporter:
  • (2008): "House Master School: Career Model for Education and Training for Integrated and Sustainable Conservation of Built Environments", Göteborg Studies in Conservation, No. 22, Acta Universitatis Gothoburgensis, Göteborg. Doctoral dissertation, Department of Biological and Chemical Engineering, Chalmers University of Technology.
  • (2005): "Shaker Architectural Materials and Craftsmanship: The Second Meetinghouse at Mount Lebanon", New York, USA. In: Göteborg Studies in Conservation, No. 14, Acta Gothoburgensis Universitatis, Göteborg, Sweden, Licentiate thesis 2005, ISBN: 91-7346-533-X.
  • (2007) (Rosvall, Jan; Engelbrektsson, Nanne & Meiling, Pär): "Towards Sustainable Conservation and Use of Materials in Built Environments", Summary from the FORSCENE workshop: Industry/Economy, Vienna, October 23-24, 2006, In: Giljum, S., Hinterberger, F., Hammer, M. (Eds.), Report from the FORSCENE workshop Industry-Environment, Sustainable Europe Research Institute (SERI), Vienna, October 2006, Part 2.
  • (2004) (Rosvall, Jan & Meiling, Pär): "The Göteborg Model. In: European Legislation and Cultural Heritage - A growing challenge for sustainable Cultural Heritage management and use, Alfredo Ronchi and Terje M. Nypan (Eds.). Milan, European Working Group on EU Directives and Cultural Heritage, (s. 25-53). ISBN 88-88943-05-6.

Avhandlingstitel:
(2008): "House Master School: Career Model for Education and Training for Integrated and Sustainable Conservation of Built Environments", Department of Biological and Chemical Engineering, Chalmers University of Technology. 

Nyckelord:
education for sustainable development. conservation. sustainability. leadership. management. preservation. rehabilitation. sustainable building. intersection. collaboration.

Övriga meriter och information:
Project support specialist at IntersectionPoint AB. Archidea AB och Smartchange AB i samverkan med det amerikanska bolaget The Medici Group (http://www.themedicieffect.com) för projektet IntersectionPoint (ISP): World Innovation Society Arena (http://www.intersectionpoint.org)

 
Mest lästa artiklar nu