Skapa konst, skapa jobb, skapa kreativa företag (del 1)

Samtal om entreprenörskap i kulturella och kreativa utbildningar

”Skapa konst, skapa jobb, skapa kreativa företag” var en heldagskonferens om entreprenörskap på kulturella och kreativa högskoleutbildningar. Besök konferensens webbplats.

Medverkande: Magnus Aronsson, vd ESBRI, Per Holm, Umeå universitet, Ole Lützow-Holm, Musikhögskolan i Göteborg, Klas Rabe, Tillväxtverket och Emma Stenström, Handelshögskolan i Stockholm.

Skapa konst, skapa jobb, skapa kreativa företag (del 3)
13 mars 2013

Skapa konst, skapa jobb, skapa kreativa företag (del 3)

Projektpresentationer och introduktion till seminarier
Skapa konst, skapa jobb, skapa kreativa företag (del 2)
13 mars 2013

Skapa konst, skapa jobb, skapa kreativa företag (del 2)

Keynote: Gerald Lidstone, forskare och föreståndare, Institute for Cultural and Creative Entrepreneurship, University of London.
Skapa konst, skapa jobb, skapa kreativa företag (del 1)
13 mars 2013

Skapa konst, skapa jobb, skapa kreativa företag (del 1)

Samtal om entreprenörskap i kulturella och kreativa utbildningar