Det innovativa Sverige 2

ESBRI samarbetar med VINNOVA för att lyfta fram forskningsbaserad kunskap från de tre forskningscentrumen CESIS, CiiR och CIRCLE.

Under 2015 tog vi fram rapporten ”Det innovativa Sverige 2 – Innovation och attraktion i stad och på landsbygd”. Hur hänger attraktionskraft ihop med generering av kunskap, ny teknologi, innovationer och tillväxt? Vad finns det för storstadsfördelar, och har de mindre regionerna någon chans att hävda sig i konkurrensen?

Det var några av frågorna som diskuterades under ett lanseringsseminarium 3 november 2015. Läs mer om rapporten och seminariet.

Talare:
Martin Andersson, professor vid CIRCLE/Lunds universitet
Hans Lööf, professor vid CESIS/KTH
Håkan Ylinenpää, professor vid CiiR/Luleå tekniska universitet

Kommentatorer:
Göran Marklund, ställföreträdande gd på VINNOVA
Jennie Nilsson (S), ordförande i näringsutskottet
Hans Rothenberg (M), ledamot i näringsutskottet

The Sweden-China Entrepreneurship Forum 2019
13 maj 2019

The Sweden-China Entrepreneurship Forum 2019

Sweden-China Entrepreneurship Forum 2019 was organized by ESBRI and Scandinavia Haining Center, in cooperation with Haining Municipal Government, Haining High-Tech Industrial Park, and Haining Economic Development.
Estrad:tech
6 maj 2019

Estrad:tech

Estrad:tech är en seminarieserie med fokus på nya teknologier, entreprenörskap och innovation. Estrad:tech arrangeras av ESBRI med Vinnova som finansiär och Teknikföretagen som partner.
The Sweden-China Entrepreneurship Forum 2018
August 28, 2018

The Sweden-China Entrepreneurship Forum 2018

The inaugural Sweden-China Entrepreneurship Forum 2018 was organized by ESBRI and Fusin AB.
Sveriges entreprenöriella ekosystem
15 juni 2016

Sveriges entreprenöriella ekosystem

Boken ”Sveriges entreprenöriella ekosystem – Företag, akademi, politik” lanserades med ett seminarium i Stockholm
How Swedish innovation policy contributes to global knowledge creation
May 12, 2016

How Swedish innovation policy contributes to global knowledge creation

Seminar hosted by ESBRI and Tillväxtanalys. The report “Contributors and Detractors: Ranking Countries’ Impact on Global Innovation” is presented by Stephen Ezell, Vice President, Global Innovation Policy at ITIF.
Det innovativa Sverige 2
3 november 2015

Det innovativa Sverige 2

Lanseringsseminarium för rapporten ”Det innovativa Sverige 2 – Innovation och attraktion i stad och på landsbygd”.
Det femte ESBRI-priset
8 december 2014

Det femte ESBRI-priset

Det femte ”ESBRI-priset - För entreprenörskap” gick till Ung Företagsamhet. Priset delades ut 8 december 2014 i samband med en Estradföreläsning i Stockholm. Prisutdelare var ESBRIs styrelseordförande Anders Flodström.
Det innovativa Sverige
22 januari 2014

Det innovativa Sverige

Lanseringsseminarium för rapporten ”Det innovativa Sverige – Sverige som kunskapsnation i en internationell kontext”.
Skapa konst, skapa jobb, skapa kreativa företag
3 juli 2013

Skapa konst, skapa jobb, skapa kreativa företag

Seminarium under Almedals-veckan om kulturella och kreativa näringar.
Kvinnors företagande:  forskning, politik, praktik
2 september 2011

Kvinnors företagande: forskning, politik, praktik

Konferens om kvinnors företagande.
Företagare med utländsk bakgrund
18 juni 2010

Företagare med utländsk bakgrund

Konferens om företagare med utländsk bakgrund som en resurs för entreprenörskap och export
ESBRI 10 år
24 augusti 2007

ESBRI 10 år

ESBRI firar 10 år på Södra Teatern i Stockholm.
The 1st Global Symposium on Growth Strategies for Women Entrepreneurs
May 22–23, 2006

The 1st Global Symposium on Growth Strategies for Women Entrepreneurs

The symposium brought together practitioners, policy-makers and researchers in a unique effort to examine how more women could be encouraged to start and grow businesses.