Om arrangörerna

Webbinariet arrangeras av CeFEO, Dela!, ESBRI, ITHU, .SE och SUNET, mer om oss nedan. Bakgrunden till webbinariet beskrivs på Esbribloggen.

CeFeoCeFEO står för Centre for Family Enterprise and Ownership. Det är ett forskningscentrum vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping som fokuserar på familjeföretagande, ägarskapsförhållanden, entreprenörskap och företagsförnyelse. CeFEO startade hösten 2005.

Dela!Dela! är ett nätverk för lärare, pedagoger, skolledare, forskare, bibliotekarier, beslutsfattare med intresse att dela idéer, frågor och erfarenheter om skolan. Dela! är ett icke-kommersiellt nätverk.

ESBRIESBRI arbetar med att sprida forskningsbaserad kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretagande till olika aktörer: forskare, företagare, politiker, finansiärer, studenter, policyskapare och rådgivare. Syftet är att på bred front öka förståelsen för hur innovationskraft och företagande hänger ihop med hållbar tillväxt. ESBRI (Entrepreneurship and Small Business Research Institute) grundades 1997 och finns i Stockholm.

Nätverket för IT i högre utbildningNätverket för IT i högre utbildning (ITHU) har som sitt främsta syfte att främja och stimulera undervisning och lärande genom användning av IT. Syftet är även att utgöra ett forum för erfarenhets- och kunskapsutbyte inom praktik, utvecklingsarbete och forskning. ITHU består av representanter från olika svenska lärosäten.

Stiftelsen för Internetinfrastruktur.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) är en privat stiftelse med uppdrag att ansvara för Internets svenska toppdomän .se. Överskottet – närmare 40 miljoner kronor år 2010 – finansierar fortsatt utveckling av Internet i Sverige. Både privatpersoner och organisationer kan söka medel ur .SE:s Internetfond.

SUNETSUNET (Swedish University Computer Network) är en gemensam organisation och infrastruktur för främst universitet och högskolor med uppgift att tillgodose deras behov av nationell och internationell datakommunikation. SUNET deltar även i flera internationella utvecklingsprojekt inom området eScience.