Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Lärarworkshop

Lärarworkshop

ESBRI arrangerade under åren 1998-2009 en årlig workshop för lärare inom entreprenörskapsområdet. Workshopen utgjorde en unik mötesplats för lärarkollegor som ville diskutera lärande och entreprenörskap.

Till en början arrangerades workshopen uteslutande för universitets- och högskolelärare, men 2005-2008 vände den sig även till gymnasielärare. Tanken var att öka samverkan mellan universitets-/högskolevärlden och gymnasievärlden, men också att deltagarna skulle ges möjlighet att diskutera specifika frågor som rör universitetet/högskolan respektive gymnasiet. 2009 workshoppade vi åter med enbart universitetslärare.

Vi hoppas nu kunna genomföra andra aktiviteter inom området entreprenörskapsutbildning, och har därför gjort uppehåll med workshopen. Om du har idéer om tänkbara aktiviteter är du välkommen att kontakta oss!

Kontakta:
Helene Thorgrimsson
helene.thorgrimsson@esbri.se
08-458 78 02